Przecięli... i daleko nie zaszli

Dwunastu cudzoziemców w zwartej grupie pop przecięciu zasieków wdarło się do Polski. Dalej nie poszli, gdyż zostali ujęci przez polską Straż Graniczną. W sumie 37 cudzoziemców próbowało minionej doby dostać się nielegalnie do Polski przez polsko-białoruską granicę – podaje w czwartek rano (12.05) Straż Graniczna.

[fot. POSG]

[fot. POSG]

– W środę około godz. 16 w okolicach Czeremchy grupa 12 cudzoziemców przecięła zasieki z drutu żyletkowego i przeszła na polską stronę. Wszyscy zostali ujęci przy polskiej granicy – informuje Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Wśród tych cudzoziemców było 5 obywateli Afganistanu, 4 obywateli Indii, obywatel Syrii, obywatel Iraku i obywatel Egiptu.

Poza tą dwunastką przekroczenia granicy miały miejsce na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Dubiczach Cerkiewnych i Płaskiej. Cudzoziemcy pochodzili między innymi z Afganistanu, Jemenu, Tadżykistanu, Syrii, Jemenu, Indii i Egiptu.

Zobacz również