Próba siłowego forsowania granicy

Na odcinku chronionym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku, grupa 40 osób próbowała siłowo sforsować granicę. Cudzoziemców wspierały służby białoruskie. Łącznie 72 migrantów próbowało przedostać się do Polski.

Próba siłowego forsowania granicy [fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

Próba siłowego forsowania granicy [fot. twitter.com/Straz_Graniczna]

40 osobowa grupa cudzoziemców, która przy wsparciu służb białoruskich siłowo forsowała granicę została zatrzymana. Byli to m.in. obywatele Syrii, Egiptu, Jemenu, Sri Lanki oraz Kongo.

W tym roku, funkcjonariusze Straży Granicznej odnotowali ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W zeszłym roku było to 39,7 tys. prób, w tym: 1,7 tys. w grudniu, 8,9 tys. w listopadzie, 17,5 tys. w październiku, 7,7 tys. we wrześniu, 3,5 tys. w sierpniu.

Do 1 marca br. na terenie przygranicznym obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego, z którego wyłączeni są m.in. mieszkańcy i miejscowi przedsiębiorcy. Wcześniej na tym samym terenie, od września do grudnia, obowiązywał stan wyjątkowy.

Zobacz również