Pracujesz w czasie upałów? Sprawdź, czego możesz wymagać od szefa

Lato w pełni, a termometry pokażą w tym tygodniu nawet 30 stopni Celsjusza. W związku z wysokimi temperaturami pracodawcom przybywa nieco obowiązków względem pracowników.

fot. pixabay

fot. pixabay

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy w letnim okresie jest zapewnienie pracownikom zimnych napojów do picia. W odniesieniu do osób pracujących na podwórku pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje w momencie, gdy temperatura przekracza 25 stopni Celsjusza, a pracownikom biurowym, kiedy temperatura przekroczy 28 stopni. Co ważne, nierespektowanie tego obowiązku stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 do 30 tysięcy złotych.

W biurze musi także panować odpowiednia temperatura. Przepisy określają minimalną temperaturę w miejscu pracy (14 stopni Celsjusza). Prawo nie reguluje górnej granicy, po przekroczeniu której pracownik ma prawo przerwać wykonywanie swoich obowiązków. Wyjątek stanowią tu pracownicy młodociani, którym nie można zlecać pracy, gdy temperatura przekracza 30 stopni Celsjusza.

Według przepisów, pracodawca może także poprawić komfort pracy w czasie upałów na przykład wydłużając przerwy lub skracając czas pracy. Może to zrobić z własnej inicjatywy lub na wniosek pracowników - nie jest to jednak jego obowiązkiem. Jednak jeśli się na to zdecyduje, nie może obniżyć pracownikom wynagrodzenia.

Zobacz również