Ponad 380 milionów na podlaskie drogi

Są pieniądze z programu Polska Wschodnia na zbudowanie dwujezdniowej drogi Markowszczyzna - Łapy, a także na przebudowę drogi wojewódzkiej 685 z Zabłudowa w kierunku Narwi i Hajnówki oraz budowę brakującego odcinka Trasy Generalskiej w Białymstoku do węzła Porosły na krajowej ósemce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przyznała ponad 388 mln zł na dofinansowanie inwestycji drogowych w województwie podlaskim.

Są pieniądze na dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich w Podlaskiem /fot. pixabay.com/

Są pieniądze na dofinansowanie budowy dróg wojewódzkich w Podlaskiem /fot. pixabay.com/

Na pierwszym miejscu listy ośmiu inwestycji drogowych wybranych do dofinansowania w ramach programu Polska Wschodnia jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 19 w Zabłudowie do granicy gminy Zabłudów czyli do miejscowości Żywkowo. To część większej inwestycji planowanej przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich - przebudowy drogi Zabłudów - Nowosady wraz z obwodnicą Trześcianki i Narwi. 

Całkowity koszt budowy odcinka Zabłudów - Żywkowo wynosi 52,473 mln złotych - PARP przyznał dofinansowanie w wysokości 44,602 mln zł. 

Na trzecim miejscu listy inwestycji przeznaczonych do wsparcia z programu Polska Wschodnia znalazł się projekt złożony przez Miasto Białystok o nazwie: "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Białegostoku od strony Warszawy (droga krajowa wylotowa z Białegostoku - dojazd do S8)". Chodzi o budowę brakującego fragmentu obwodnicy Białegostoku - tzw. Trasy Generalskiej. To fragment od skrzyżowania z szosą ełcką do drogi krajowej nr 8 (do Warszawy) na wysokości węzła Porosły. Na tym kilkusetmetrowym odcinku trzeba zbudować estakadę nad torami linii Białystok - Ełk oraz skrzyżowanie dróg na wysokości węzła Porosły. W tym samym planie znajduje obok przebudowy Trasy Generalskiej również przebudowa ul. Jana Pawła II od skrzyżowania z szosą ełcką (ul. Narodowych Sił Zbrojnych) aż do węzła Porosły na krajowej ósemce (do Warszawy). 

Planowany całkowity koszt tej inwestycji wynosi 203,454 mln zł - PARP dofinansuje tę budowę kwotą 172,582 mln zł. 

Początek budowy drogi Horodniany - Markowszczyzna (kwiecień 2017) /fot. Bia24/

Początek budowy drogi Horodniany - Markowszczyzna (kwiecień 2017) /fot. Bia24/

Zaraz za tym projektem znalazł się na liści dofinansowania projekt Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich przebudowy drogi wojewódzkiej nr 682 Markowszczyzna - Łapy. To dokończenie dofinansowanego wiosną tego roku projektu budowy nowej drogi Horodniany - Markowszczyzna. Dzięki wsparciu PARP powstanie więc cała nowa trasa Białystok - Łapy. Droga będzie dwujezdniowa. Odcinek Horodniany - Markowszczyzna od początku kwietnia 2017 już się buduje. PARP dofinansował tę inwestycję w lutym kwotą 117 mln też z programu Polska Wschodnia. Wykonawcą drogi jest wyłonione w przetargu konsorcjum, którego liderem jest UNIBEP SA z Bielska Podlaskiego. 

Teraz z programu Polska Wschodnia PARP dołoży 171,194 mln zł na budowę odcinka Markowszczyzna - Łapy. Koszt całej tej inwestycji PZDW szacuje na 201,405 mln zł. 

Nowa droga z Łap do Białegostoku oprócz dwóch jezdni po dwa pasy ruchu w każda stronę będzie miała również chodniki, zatoki autobusowe, skrzyżowania, ścieżki pieszo-rowerowe i ronda. W planach drogowców jest także budowa obwodnic Łap oraz Uhowa. Całość ma być gotowa do końca 2018 roku.

- To wspaniała wiadomość dla wszystkich poruszających się po tej trasie. Oczekujemy szybkiej realizacji tej długo wyczekiwanej inwestycji - mówi burmistrz Łap Urszula Jabłońska, na stronie internetowej urzędu miejskiego. - Dziękuję wszystkim, którzy wsparli i nadal wspierają tę inwestycję. Mamy również nadzieję, że samorząd województwa poprowadzi tę drogę dalej z obiecaną obwodnicą Łap w kierunku Wysokiego Mazowieckiego.

W sumie na te trzy inwestycje w województwie podlaskim z Programu Polska Wschodnia pójdzie 388,380 mln zł. To prawie połowa wszystkich środków (820,298 mln zł), jakie w tym rozdaniu przekazuje PARP na realizację inwestycji drogowych w pięciu województwach Polski Wschodniej. 

Zobacz również