Ponad 300 ton nielegalnych odpadów w 13 ciężarówkach

Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz inspektorzy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Białymstoku zatrzymali ponad 300 ton nielegalnych odpadów. Trzynaście ciężarówek przewożących z Litwy, Łotwy i Estonii do Polski zmieszane odpady opakowań, tekstyliów i obuwia zatrzymano w pobliżu polsko-litewskiej granicy w Budzisku.

[fot. Podlaska KAS]

[fot. Podlaska KAS]

– Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Budziska zatrzymali w pobliżu polsko-litewskiej granicy 13 ciężarówek, które zgodnie z dokumentami i zgłoszeniami w Systemie Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) miały przewozić w sumie ponad 300 ton odpadów w postaci stłuczki opakowań szklanych z wtrąceniami innych frakcji – poinformował podkom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Zawiadomieni o zatrzymaniu inspektorzy WIOŚ z Delegatury w Suwałkach stwierdzili niezgodność przewożonego towaru z przedstawionymi do kontroli dokumentami, kwalifikując go jako mieszaninę odpadów m.in. opakowań ze szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz tekstyliów i obuwia. Takie przewozy powinny odbywać się na podstawie zezwoleń Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ). Przewoźnicy ich nie posiadali.

W sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na nielegalnym przywozie do Polski odpadów wszczęto śledztwo, które nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Suwałkach.

Za nieprawidłowe zgłoszenie w SENT 13 transportów odpadów grozi łączna kara 260 tys. zł, a za ich przewóz bez zezwoleń GIOŚ – 156 tys. zł. Nielegalny przywóz z zagranicy do Polski odpadów zagrożony jest karą pozbawienia wolności do 10 lat.

Sprawa jest rozwojowa.

Zobacz również