Pomoc humanitarna dla cudzoziemców na granicy z Białorusią

Stowarzyszenie Łączy nas granica działające przy Podlaskim Oddziale Straży Granicznej otrzymało od Polskiego Czerwonego Krzyża pomoc humanitarną, która trafi do cudzoziemców, jacy znajda się w Polsce po nielegalnym przekroczeniu granicy z Białorusią.

Pomoc humanitarna PCK [fot. POSG]

Pomoc humanitarna PCK [fot. POSG]

W ramach podpisanego porozumienia z Podlaskim Oddziałem Straży Granicznej i Stowarzyszeniem Łączy nas granica, Polski Czerwony Krzyż przekazał siedem palet z pakietami żywieniowymi i higienicznymi. To kolejna dostawa artykułów przekazana przez PCK, które trafią do placówek Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a następnie będą przekazywane potrzebującym cudzoziemcom.

– Dzięki takim organizacjom jak PCK prowadzone zbiórki produktów żywnościowych, odzieży, środków higienicznych zabezpieczają podstawowe potrzeby cudzoziemców w aspekcie humanitarnym. Nasze wspólne działania mają na celu przede wszystkim niedopuszczanie do zagrożenia ich zdrowia i życia – mówi mjr SG Katarzyna Zdanowicz, rzecznik Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

PCK to organizacja, która od początku kryzysu migracyjnego wspiera działania funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej w pomocy humanitarnej udzielanej cudzoziemcom. Działania prowadzone przez Polski Czerwony Krzyż polegają między innymi  na upowszechnianiu międzynarodowego prawa humanitarnego, prowadzeniu Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, promowaniu honorowego krwiodawstwa, niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą, opiece i pomocy socjalnej. 

Galeria

Zobacz również