Policyjny bilans Bezpiecznej wody

Od początku maja policyjni motorowodniacy z podlaskich komend Policji, funkcjonariusze w patrolach zmotoryzowanych, pieszych i rowerowych czuwali nad bezpieczeństwem osób wypoczywających nad wodą na terenie województwa podlaskiego. W trakcie sezonu turystycznego uratowanych od utonięcia zostało 21 osób i niestety odnotowano 5 utonięć.

/podlaska.policja.gov.pl/

/podlaska.policja.gov.pl/

Podczas trwania sezonu wakacyjnego, funkcjonariusze garnizonu podlaskiego prowadzili działalność profilaktyczną "Bezpieczna Woda 2017" mającą na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku na wodach i terenach przywodnych, a także w miejscach o nasilonym ruchu turystycznym. Policjanci prowadzili działania profilaktyczno-informacyjne ukierunkowane na uświadamianie zagrożeń związanych z wypoczynkiem nad wodą. Do tych działań zaangażowały się także podmioty pozapolicyjne mające w zakresie swoich właściwości podejmowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w obszarze ratownictwa na wodach m.in. Państwowa Straż Pożarna, Grupa Ratownicza Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja" w Łomży i o/Białystok, Strażnicy Biebrzańskiego Parku Narodowego, Wigierskiego Parku Narodowego, Krajobrazowego Parku Doliny Narwi oraz ratownicy WOPR w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Augustowie.

/fot. podlaska.policja.gov.pl/

W trakcie działań nad bezpieczeństwem czuwało blisko 689 funkcjonariuszy, którzy pełnili służbę w patrolach pieszych, rowerowych i zmotoryzowanych. Policjanci wylegitymowali 2,15 osób, skontrolowali 348 jednostek pływających, 20 kąpielisk strzeżonych i 1,36 tys. kąpielisk niestrzeżonych, 547 pojazdów oraz 964 osoby poddano badaniom stanu trzeźwości. Ujawniono 391 wykroczeń, w tym z ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz Kodeksu wykroczeń.

W trakcie sezonu wakacyjnego uratowanych od utonięcia zostało 21 osób.

Wodne patrole będą realizowane do końca września. Policjanci na wodzie oprócz rutynowych patroli będą działać interwencyjnie na wypadek konkretnych zdarzeń.

Źródło: podlaska.policja.gov.pl

Zobacz również