Policja uczy bezpieczeństwa na stoku

"Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku" to kampania informacyjno-edukacyjna prowadzona przez biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Ma to poprawić bezpieczeństwo na zorganizowanych terenach narciarskich.

Najważniejszym celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiednich postaw narciarzy i snowboardzistów. Ma to poszerzyć wiedzę na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów jakie obowiązują na stokach oraz rozpowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej.

Różni odbiorcy to i hasła różne. Projekt "Odpowiedzialni na stoku" jest skierowany do dorosłych, a "Stok nie jest dla bałwanów" do dzieci. Jednym z elementów kampanii jest konkurs plastyczny dla dzieci oraz młodzieży urodzonych w 2001 r. bądź później. Należy zilustrować Dekalog Reguł FIS. Reguły te zostały określone przez Komendę Główną Policji oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN.

Aby wziąć udział w konkursie pracę plastyczną w formacie od A5 do A3, wykonaną techniką rysunkową, malarską lub przy użyciu programów komputerowych wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową podpisaną przez opiekuna prawnego należy przesłać na adres: Komenda Główna Policji - Biuro Prewencji, ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa, do 20 lutego 2017 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty 28 lutego 2017 r. Przyznane przez jury nagrody rzeczowe zostaną wręczone podczas ogólnopolskiego finału konkursu.

Regulamin oraz kartę zgłoszenia można znaleźć poniżej lub na stronie internetowej http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/136517,Rusza-konkurs-plastyczny-w-ramach-kampanii-pn-WSPOLNIE-DLA-BEZPIECZENSTWA-NA-STO.html

Partnerstwo w kampanii zadeklarowali: Polski Związek Narciarski, oraz Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych i Polska Organizacja Turystyczna. Kampanię wspiera także Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w KGP.

Zobacz również