Podoficerska promocja w brygadzie terytorialsów

Prawie 30 szeregowych OT wzięło udział w apelu z okazji promocji na pierwszy stopień podoficerski. Wszyscy są absolwentami kursu SONDA realizowanego w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej.

Promocja podoficerska w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej [fot. 1PBOT]

Promocja podoficerska w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej [fot. 1PBOT]

SONDA to kurs podoficerski skierowany do korpusu szeregowych OT. Pierwsza edycja w brygadzie odbyła się w 2019 roku. Nowo mianowani na stopień kaprala obejmą przede wszystkim stanowiska dowódców sekcji lekkiej piechoty, które są podstawowym elementem bojowym Wojsk Obrony Terytorialnej. Sekcję tworzy dwunastu terytorialsów o określonych specjalnościach (m.in. dowódca, ratownik pola walki, strzelec wyborowy, radiotelefonista, saper).

– Jestem pewny, że posiadane przez was umiejętności pozwolą efektywnie szkolić, dowodzić, motywować i inspirować swoich podwładnych. Nie zapominajcie jednak, że to pokora i samodyscyplina podkreślają waszą wartość jako dowódców. Pokora jest kluczem do zachowania równowagi między zaufaniem do swoich umiejętności, a gotowością do nauki od innych. Umiejętność samodyscypliny pozwoli wam kontrolować siebie, wyznaczać cele i konsekwentnie dążyć do ich realizacji nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Wszystkie te cechy będą waszymi
sprzymierzeńcami, gdy przyjdzie czas próby – mówił do podoficerów zastępca dowódcy 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

SONDA (akronim od nazwy, powstałej w 1944 roku, Szkoły Niższych Dowódców Armii Krajowej) jest dopełnieniem całej struktury szkoleniowej WOT. Wpisuje się pomiędzy funkcjonujące już szkolenia szeregowych oraz kandydatów na oficerów w ramach kursu AGRYKOLA. Jej celem jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT, pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT.

Projekt łączy kilka doświadczeń, oprócz Szkoły Niższych Dowódców AK, także model kształcenia podoficerskiego z USA, polskie doświadczenia oraz obecne potrzeby Wojska Polskiego. Kurs został opracowany zgodnie z obowiązującymi od 2019 r. standardami kształcenia podoficerów w Siłach Zbrojnych RP. Kandydaci na podoficerów muszą posiadać wykształcenie średnie, być niekarani, ukończyć szkolenie podstawowe lub wyrównawcze, zaliczyć test sprawności fizycznej oraz posiadać pozytywną opinię służbową. Dodatkowe punkty można uzyskać za wyróżnienia zdobyte podczas służby lub działalność społeczną.

1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” została sformowana w 2016 roku jako jedna z pierwszych brygad OT. Liczy ponad dwa tysiące żołnierzy i składa się z pięciu batalionów lekkiej piechoty (w Białymstoku, Suwałkach, Łomży, Hajnówce i Dąbrowie Moczydły) oraz trzech samodzielnych kompani. Brygadą dowodzi płk Mieczysław Gurgielewicz.

Galeria

Zobacz również