BIA24 - Podlascy policjanci wrócili z Kosowa
Wiadomości

Podlascy policjanci wrócili z Kosowa

2018-12-07 11:08:00
Bia24.pl Podlascy policjanci wrócili z Kosowa
/Źródło: KWP w Białymstoku/

Po kilkumiesięcznej służbie w Jednostce Specjalnej Polskiej Policji w ramach Misji Unii Europejskiej "EULEX", funkcjonariusze garnizonu podlaskiego powrócili do służby w jednostkach macierzystych.

I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku młodszy inspektor Jacek Kumpiałowski przywitał dzisiaj wracających z Kosowa policjantów. Aspirant sztabowy Marek Mancewicz i aspirant sztabowy Krzysztof Iwanow - funkcjonariusze garnizonu podlaskiego, przez ostatnie dziewięć miesięcy służyli w ramach XXVIII rotacji Jednostki Specjalnej Polskiej Policji. Teraz powrócą do jednostek macierzystych, w których pełnią służbę.


Do zadań Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Kosowie należy m. in. pomoc w rozwoju i wzmacnianiu wieloetnicznych służb policyjnych oraz wspomaganie lokalnych organów odpowiedzialnych za zapewnienie przestrzegania prawa, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Głównymi zadaniami Jednostki Specjalnej Polskiej Policji w Kosowie są: bezpośrednie zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego poprzez patrolowanie miejsc zagrożonych, w razie masowych naruszeń porządku i bezpieczeństwa działania w pododdziale zwartym oraz realizacja, na zlecenie władz misji i sądów, zatrzymań osób podejrzanych o popełnienie zbrodni wojennych w czasie konfliktu w Kosowie. W celu sprostania tym obowiązkom, zgodnie z porozumieniami zawartymi z misją EULEX, polska policja wystawiła do służby jednostkę zdolną do realizacji zadań zarówno z zakresu kontroli tłumu i zamieszek (CRC - Crowd and Riot Control) jak również z zakresu specjalnej taktyki i uzbrojenia (SWAT - Special Weapon and Tactics).


Polscy policjanci stanowią największą liczebnie grupę narodowościową wchodzącą w skład misji EULEX Kosowo. Za profesjonalizm i zaangażowanie w działaniach polscy policjanci otrzymują bardzo wysokie oceny od władz misji.


autor BIA24
eve
redakcja@bia24.pl
Zobacz również:
Wiecej