Podlascy leśnicy podpisali porozumienie z policjantami

Wczoraj (10.12) w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku podpisano porozumienie z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego oraz zwalczania przestępstw, wykroczeń i utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Podlascy leśnicy podpisali porozumienie z policjantami [fot. Podlaska Policja]

Podlascy leśnicy podpisali porozumienie z policjantami [fot. Podlaska Policja]

Sygnatariuszami porozumienia byli nadinspektor Robert Szewc, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku oraz Andrzej Józef Nowak, Dyrektor RDLP w Białymstoku.

Współpraca będzie opierać się w szczególności na udzielaniu pomocy w realizacji czynności służbowych, prowadzeniu wspólnych działań, wymianie informacji oraz organizowaniu i przeprowadzaniu wspólnych szkoleń.

Leśnicy zobowiązali się też do udostępniania Policji danych z monitoringu wizyjnego w lasach w sytuacjach uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, jak również do przewodnictwa w przypadku prowadzonego przez Policję dochodzenia czy poszukiwań na terenach leśnych.

Źródło: Lasy Państwowe

Zobacz również