Początek drogi do dobrej drogi

Te podpisy ważą 215 milionów złotych i jak mówiła jedna z podpisujących osób - to początek drogi do dobrej drogi. Z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia nadeszły dziś już oficjalnie pieniądze na remont i budowę dwóch ważnych dróg w województwie: Drogi z Markowszczyzny do Łap oraz z Zabłudowa do granicy gminy Zabłudów.

Moment podpisania umowy na 215 mln zł /fot. H. Korzenny/

Moment podpisania umowy na 215 mln zł /fot. H. Korzenny/

Dzięki tym pieniądzom droga z Białegostoku do Łap może być w całości przebudowana. Dotychczas z tego samego programu dofinansowana została budowa części tej drogi od Białegostoku do Markowszczyzny. Teraz powstanie dokończenie tej inwestycji, 14 kilometrów drogi nr 682 - w tym m.in. obwodnice Uhowa, Turośni Dolnej i Markowszczyzny. Druga droga to 8-kilometrowy odcinek drogi od Zabłudowa do granicy gminy Zabłudów.  

Obie inwestycje poprawią komunikację wokół aglomeracji białostockiej. Ponadto, trasa Markowszczyzna - Łapy będzie się kończyć w pobliżu planowanego węzła Białystok-Księżyno trasy S19 na przyszłej południowej obwodnicy Białegostoku. Przebudowa drogi w Zabłudowie również łączy się z obecną drogą krajową nr 19. 

Wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podkreślał podczas podpisania umów na dofinansowanie tych dróg, że w ten sposób rząd dąży do zmniejszenia dysproporcji gospodarczych w tym regionie kraju. A te inwestycje poprawią atrakcyjność inwestycyjną oraz turystyczną tych miejsc oraz wpłyną na poprawę komfortu życia ludzi. 

Umowę o dofinansowaniu podpisali marszałkowie województwa podlaskiego Jerzy Leszczyński i Stefan Krajewski oraz Małgorzata Oleszczuk wiceprezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. To właśnie pani wiceprezes nazwała ten dzień "początkiem drogi do dobrej drogi." 

Łącznie z inwestycjami, które są prowadzone przez Miasto Białystok, województwo podlaskie zdobyło w ramach Programu Polska Wschodnia blisko 950 mln zł. Łączna wartość inwestycji prowadzonych przy dofinansowaniu z POPW to 1,1 mld zł. To połowa wszystkich pieniędzy skierowanych do pięciu województw Polski Wschodniej na rozwój nowoczesnej infrastruktury transportowej - Infrastruktury Drogowej.

Więcej o dofinansowanych dziś inwestycjach drogowych w artykule "Ponad 380 milionów na podlaskie drogi" na naszym portalu Bia24

Zobacz również