Platforma namawia marszałka do spółki

Radni sejmiku z Platformy Obywatelskiej apelują do marszałka województwa o wejście do spółki z samorządem Białegostoku w celu rozbudowy lotniska Krywlany tak, by powstało tam lotnisko regionalne. Wniosek o wprowadzenie takiego punktu na sesję sejmiku we wrześniu złożyli dziś (13.07) w biurze sejmiku. marszałek od razu ustosunkował się do tej propozycji przypominając historię rezygnacji ze spółki z Miastem Białystok i z budowy regionalnego portu lotniczego, co miało miejsce gdy większość w sejmiku miała Platforma Obywatelska a radny Karol Pilecki był wówczas członkiem zarządu województwa.

Radni PO Anna Augustyn i Karol Pilecki podczas konferencji prasowej [fot. Bia24]

Radni PO Anna Augustyn i Karol Pilecki podczas konferencji prasowej [fot. Bia24]

Radni PO Karol Pilecki i Anna Augustyn napisali we wniosku do przewodniczącego sejmiku o wprowadzenie pod obrady radnych punktu: „dyskusja na temat utworzenia spółki z udziałem samorządu województwa podlaskiego i miasta Białystok w celu utworzenia i zarządzania Lotniskiem Krywlany”. 

– Spółka samorządu województwa i samorządu Białegostoku mogłaby pomóc w rozwinięciu lotniska Krywalny ze szczebla loklanego do szczebla regionalnego. W naszej ocenie samorząd województwa powinien w stu procentach zaangażować się w pomoc w uruchomieniu lotniska Krywlany do jego pełnych możliwości – uzasadniał podczas konferencji prasowej jedne z wnioskodawców radny Karol Pilecki.

Pilecki dodał, że razem z wnioskiem o wprowadzenie dyskusji o lotnisku na sejmiku zaapelował do przewodniczącego sejmiku o zobowiązanie marszałka do przedstawienia radnym „analizy możliwości utworzenia takie spółki przez samorząd województwa, koncepcji współprowadzenia lotniska przez samorząd województwa oraz potencjalnych kosztówfunkcjonowania tej spółki z perspektywy samorządu województwa”. 

Po środowej debacie marszałek województwa – prezydent Białegostoku wiemy już, że marszałek jest zainteresowany udzieleniem pomocy samorządowi miasta Białystok w dokończeniu budowy lotniska, deklarował zainteresowanie udziałem samorządu województwa w spółce zarządzającej lotniskiem. Jednak ten udział będzie możliwy, dopiero gdy prezydent Białegostoku przedstawi dokładny projekt rozbudowy lotniska oraz kosztorys wykonania tego przedsięwzięcia. 

Przypomnijmy też, że to właśnie za rządów Platformy Obywatelskiej (w koalicji z PSL) władze sejmiku w 2014 roku zrezygnowały z realizacji planów budowy lotniska regionalnego, a przekazane już na ten cel miliony z Unii Europejskiej przeniosły na inne inwestycje w regionie. Ówczesny lider PO i marszałek województwa Jarosław Dworzański jest dzisiaj radnym sejmiku i należy do klubu Platformy Obywatelskiej. 

Dwie godziny po konferencji prasowej sejmikowych radnych PO w sprawie ich propozycji otrzymaliśmy od rzecznika marszałka województwa podlaskiego oświadczenie w tej sprawie. Oto treść tego oświadczenia:

„W nawiązaniu do dzisiejszej konferencji radnych sejmiku Karola Pileckiego i Anny Augustyn ws. zaangażowania UMWP w lotnisko Krywlany, warto przypomnieć, że w 2008 roku prezydent Tadeusz Truskolaski i ówczesny marszałek województwa Jarosław Dworzański podpisali list intencyjny w sprawie utworzenia spółki, która miała wybrać ostateczną lokalizację regionalnego portu lotniczego, a potem zarządzać jego budową. Rozpatrywane były wtedy białostockie Krywlany i Topolany, leżące ok. 30 km od Białegostoku. Dlaczego wówczas, kilkanaście lat temu, kiedy do dyspozycji samorządu było ponad 350 mln zł z funduszy UE na budowę lotniska, ta spółka nie doszła do skutku? O to należałoby zapytać sygnatariuszy listu.

Radny Karol Pilecki był w latach 2013-2014 członkiem zarządu województwa podlaskiego, któremu przewodził marszałek Jarosław Dworzański z PO, a który w 2014 roku ogłosił, że jego zarząd rezygnuje z budowy lotniska regionalnego w ramach programu regionalnego na lata 2007-2013. Ale to nie wszystko, bo 14 stycznia 2014 r. ten sam zarząd województwa z marszałkiem Dworzańskim i członkiem zarządu Karolem Pileckim jednogłośnie podjął decyzję o usunięciu projektu budowy lotniska regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Jednocześnie zadeklarował wsparcie, jeśli byłaby szansa na realizację lotniska na białostockich Krywlanach (jest to zapisane w protokole z posiedzenia zarządu województwa z tego dnia). Program ten był następcą programu z lat 2007-2013 i był przygotowywany właśnie przez zarząd województwa na czele z marszałkiem Jarosławem Dworzańskim i Karolem Pileckim, członkiem zarządu województwa.

Takie są fakty, dlatego dziwi obecne zaangażowanie w sprawę lotniska osoby, która w przeszłości, kiedy na ten cel były ogromne pieniądze, również podejmowała decyzję o tym, że lotnisko nie powstanie.

Założenie spółki ws. lotniska na Krywlanach powinno poprzedzać przedstawienie konkretów, a zwłaszcza kosztów i zakresu inwestycji, a tych od kilku lat prezydent Białegostoku nie podaje. Ponadto prezydent powinien rozliczyć się z sejmikiem i opinią publiczną z 16 mln z dofinansowania z budżetu samorządu województwa, ponieważ pas startowy na Krywlanach nie funkcjonuje w takim zakresie, jaki był deklarowany przez prezydenta przy ubieganiu się o te pieniądze.

W ocenie marszałka Artura Kosickiego jest to typowy przykład zarządzania wg Platformy Obywatelskiej, która przed objęciem władzy przez PiS-Zjednoczoną Prawicę w sejmiku tak samo zarządzała województwem – nie było pieniędzy m.in. na sport, zabytki, ochotnicze straże pożarne i inne dziedziny, które obecny zarząd województwa bardzo mocno wspiera.”

Zobacz również