Pierwszy miesiąc funkcjonowania oddziału geriatrycznego w Szpitalu im. PCK

W Samodzielnym Szpitalu Miejskim im. PCK w Białymstoku od początku listopada funkcjonuje oddział geriatryczny. Leczeni są tu pacjenci powyżej 60. roku życia, którzy potrzebują kompleksowej specjalistycznej pomocy geriatrycznej.

Pierwszy miesiąc funkcjonowania oddziału geriatrycznego w Szpitalu im. PCK [fot. Urząd Miejski w Białymstoku]

Pierwszy miesiąc funkcjonowania oddziału geriatrycznego w Szpitalu im. PCK [fot. Urząd Miejski w Białymstoku]

Oddział geriatrii znajduje się w wydzielonym skrzydle, w nowo wybudowanej części szpitala. Pacjenci mają do dyspozycji 12 łóżek w sześciu dwuosobowych salach z łazienkami. Do oddziału geriatrii formalnie mogą być przyjmowani pacjenci powyżej 60. roku życia. Zapisy na hospitalizację na oddziale geriatrii odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach od 12:00 do 14:00 w Izbie Przyjęć. Należy mieć ważne skierowanie. W skład zespołu opiekującego się pacjentami wchodzą: lekarz geriatra, pielęgniarka, fizjoterapeuta i psycholog.

- Pomysł na uruchomienie geriatrii wynika z bieżących potrzeb pacjentów, którzy wymagają kompleksowej pomocy medycznej. Społeczeństwo się starzeje i według prognoz GUS do 2050 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły ponad 40 procent społeczeństwa. W Białymstoku do tej pory funkcjonował tylko jeden oddział geriatryczny, dlatego tak ważne jest tworzenie nowych szpitalnych miejsc ze specjalistyczną opieką - powiedział Zbigniew Nikitorowicz, zastępca prezydenta Białegostoku.

Leczenie szpitalne w oddziale geriatrycznym obejmuje całościową ocenę geriatryczną, leczenie ostrych lub zaostrzonych stanów chorobowych, wykrywanie i eliminację czynników wpływających na pogorszenie zdrowia i stanu funkcjonalnego pacjenta, w szczególności z ograniczoną sprawnością fizyczną lub psychiczną, jak również planowanie dalszego leczenia, rehabilitacji i opieki, które to poprawią jakość jego życia. Najważniejsza jest poprawa stanu zdrowia pacjenta, a jeżeli to niemożliwe ze względu na nieuleczalność i przewlekłość schorzenia - poprawa stanu funkcjonalno-czynnościowego osoby chorej.

Informacje dotyczące nowego oddziału można znaleźć na stronie Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku.

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również