Park Planty. Ruszyły prace rewitalizacyjne

Trwają prace rewitalizacyjne na Plantach. W ich ramach powstaną nowe nawierzchnie alejek, będą też nowe nasadzenia roślin. W planach jest też przebudowa fragmentu ul. Akademickiej. 

[fot. Anna Dycha/Bia24]

[fot. Anna Dycha/Bia24]

Prace rozpoczęły się od rewitalizacji tzw. różanki, czyli ogrodu różanego – ten jest już ogrodzony. Umowa dotycząca remontu została podpisana pod koniec grudnia 2023 roku. Prace mają zakończyć się na początku 2026 roku. Przebudową Parku Planty i Bulwarów Kościałkowskiego zajmuje się firma PARK – M POLAND Sp. z o.o., natomiast przebudową ul. Akademickiej Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych MIPA Leon Stankiewicz. Cała rewitalizacja wraz z przebudową Akademickiej będzie kosztować blisko 46 mln zł (część środków pochodzi z Rządowego Funduszu Polski Ład). 

Na czym polega rewaloryzacja?

Podczas rewaloryzacji Parku Planty planowane jest odtworzenie układu alejek parkowych i wymiana ich nawierzchni na granitową oraz typu HanseGrande (aleja główna od ul. Akademickiej do ul. Mickiewicza, Bulwary Kościałkowskiego oraz alejki boczne).

Odtworzona zostanie też różanka wraz z montażem systemu nawodnienia, wykonane zostaną kwietniki dywanowe. W planach jest też rekultywacja trawników, wymiana roślin, odtworzenie wyglądu latarni parkowych, wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej parku, tj. kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz instalacji energetycznej.

Przebudowa ul. Akademickiej

W ramach inwestycji zostanie przebudowana też ul. Akademicka na odcinku od ul. Legionowej do ul. Świętojańskiej (ok. 750 m). Przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, wybudowane chodniki oraz ścieżka rowerowa.

Między Parkiem Planty a Bulwarami Kościałkowskiego powstanie przejście dla pieszych z oświetleniem zapewniającym bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Ponadto, wyznaczone zostaną miejsca parkingowe i przebudowana infrastruktura techniczna kolidująca z inwestycją, tj. kanalizacja deszczowa, sanitarna, wodociąg, sieć gazowa i ciepłownicza, oraz instalacja energetyczna i telekomunikacyjna.

Park w rejestrze zabytków

Powstałe w latach 30. XX w. Park Planty i Bulwary Kościałkowskiego, wpisane do wojewódzkiego rejestru zabytków, oprócz wysokiej wartości historycznej posiadają też wysoką wartość przyrodniczą. Park znajduje się w centrum miasta i otacza Pałac Branickich niemalże z każdej strony. Zajmują obszar około 14 ha.

Projektowanie parku z alejami spacerowymi rozpoczęto w 1932 r. z inicjatywy wojewody białostockiego – Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego. Autorem i realizatorem modernistycznego projektu został Stanisław Grala. Reprezentacyjną aleję główną (Aleję Zakochanych) wyznaczono tak, aby połączyła istniejący od 1897 roku Park Stary im. księcia Józefa Poniatowskiego z parkiem im. Konstytucji 3 Maja (założonym w 1919 roku) i pozostałością XVIII-wiecznego lasu zwierzynieckiego.

Zobacz również