Ostatnie wolne miejsca na UMB

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzi dodatkowe nabory na kierunkach stacjonarnych. Po kilka wolnych miejsc zostało jeszcze m.in na następujących kierunkach: Analityka Medyczna, Farmacja, Higiena Stomatologiczna, Zdrowie Publiczne i Epidemiologia.

[fot. Bia24]

[fot. Bia24]

Wymagania rekrutacyjne: jeden przedmiot spośród: biologia lub chemia lub matematyka lub fizyka (poziom podstawowy lub poziom rozszerzony).  Przelicznik: poziom rozszerzony: 1% = 2 pkt, poziom podstawowy: 1% = 1 pkt. W przypadku kierunku Farmacja wymagany próg minimalny wynosi 30 pkt rankingowych.

W sytuacji większej ilości chętnych niż miejsc - decydujący będzie wynik rankingowy.

Kwalifikacja na ww. kierunkach następuje przy publikowaniu list rankingowych aż do wyczerpania puli wolnych miejsc.

Do 22 sierpnia trwa nabór na studia niestacjonarne na kierunki Lekarski oraz Lekarsko-Dentystyczny. Pierwsza lista rankingowa zostanie opublikowana 24 sierpnia 2023 roku.

Link do Internetowej Rejestracji Kandydatów:

https://rekrut.umb.edu.pl

Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji oraz dodatkowych naborów umieszczane są pod linkiem:

https://www.umb.edu.pl/najnowsze_komunikaty

Zobacz również