Odnowiony budynek szkoły w Studziankach otwarty

Nowe sale lekcyjne, winda i ekologiczne zasilanie. Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Studziankach przyniosła efekty. Wartość inwestycji to ponad 3,5 mln zł.

[fot. wasilkow.pl]

[fot. wasilkow.pl]

Uroczystość symbolicznego otwarcia placówki zgromadziła całą społeczność szkoły – dyrektor Dorotę Szewko, kadrę pedagogiczną, przedstawicieli rady rodziców, a także samych uczniów. Burmistrz Wasilkowa podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji - przebudowy z rozbudową szkoły, a była to długo wyczekiwana inwestycja.

Szkoła ma nowe sale lekcyjne, do każdego przedmiotu dedykowana jest specjalna sala. Budynek został wyposażony w windę, instalację fotowoltaiczną oraz pompę ciepła.

- Bardzo się cieszę, że dzieci i nauczyciele przychodzą do szkoły z uśmiechem, że uczniowie mają możliwość rozwijania tu swoich pasji i zainteresowań. Widać w tej szkole dobrą energię i dobrego ducha. Modernizacja szkoły to inwestycja w przyszłość wasilkowskiego samorządu. Życzę dzieciom, rodzicom i nauczycielom dużo radości i satysfakcji z każdej chwili tu spędzonej - mówił burmistrz Wasilkowa.

Wartość inwestycji to ok. 3,6 mln zł, z czego 2 mln zł to dofinansowania zewnętrzne: z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz z rezerwy celowej budżetu państwa.

Inwestycja nie jest jedynym sukcesem szkoły. W minionym roku uczniowie uzyskali najlepsze w historii szkoły wyniki z egzaminu ósmoklasisty. Ponadto rekrutacja z każdym rokiem prezentuje się coraz lepiej, a liczba uczniów w szkole stale rośnie.

Zobacz również