Od 1 stycznia w szpitalu dziecięcym rusza TOPSOR. Ma pomóc w dobrej organizacji udzielania pomocy

Automaty biletowe, tablety medyczne, system segregacji medycznej i kolejkowy oraz kardiomonitory mobilne już są. Dzięki temu w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym można było wdrożyć system TOPSOR, który mierzy i prognozuje maksymalny czas oczekiwania na kontakt pacjenta z lekarzem, analizuje jego parametry medyczne i przydziela do odpowiednich kategorii.

Źródło: Medyk Białostocki

Źródło: Medyk Białostocki

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny w Białymstoku zakończył wdrażanie programu pn. TOPSOR (Tryb Obsługi Pacjenta na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych) - realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia.

Do UDSK dostarczono specjalistyczne wyposażenie oddziału m.in. automaty biletowe, tablety medyczne, system segregacji medycznej i kolejkowy oraz kardiomonitory mobilne.

Nowe rozwiązania są wdrażane w trosce o bezpieczeństwo pacjentów i lepszą organizację pracy personelu medycznego.

System TOPSOR mierzy i prognozuje maksymalny czas oczekiwania na kontakt pacjenta z lekarzem, analizuje jego parametry medyczne i przydziela do odpowiednich kategorii. Poszczególne kolory/kategorie triage nadawane pacjentom oznaczają stopień pilności oczekiwania na wizytę lekarską. Osoby oczekujące w SOR będą pozostawały pod nadzorem personelu odpowiedzialnego za segregację medyczną, a w razie konieczności poddawane ponownej ocenie stanu klinicznego. Pacjenci, którzy tego wymagają poddawani będą kolejnym badaniom, aby uniknąć sytuacji nagłego pogorszenia zdrowia. Nowe rozwiązania ułatwiają wyodrębnienie najbardziej potrzebujących małych pacjentów rzeczywiście wymagających nagłej pomocy medycznej oraz ewentualne przekierowanie do poradni POZ lub Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej tych, których stan nie wymaga pilnej specjalistycznej interwencji. Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej znajduje się na terenie UDSK i ściśle współpracuje/koordynuje swoje działanie z oddziałem ratunkowym.

Należy przypomnieć, że zgodnie z przepisami SOR udziela świadczeń opieki zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przetransportowanych przez zespoły ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie.

Po wdrożeniu systemu TOPSOR w UDSK, które oficjalnie nastąpi 01.01.2021 r. wszyscy pacjenci będą zobligowani do pobrania w automacie biletu z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału oraz zostaną niezwłocznie poddani segregacji medycznej w przebiegu której, triażysta oceni ich stan zdrowia. Na tej podstawie każdy pacjent zostanie przypisany do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia świadczeń zdrowotnych, zwanej "kategorią pilności", gdzie:

1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;

2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;

3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;

4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;

5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

Osoby, które zostaną przydzielone do kategorii pilności oznaczonej kolorem zielonym lub niebieskim, mogą być kierowane z oddziału do miejsc udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w tym nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Źródło: Medyk Białostocki

Galeria

Zobacz również