Nowi podlascy funkcjonariusze policji

„Ja obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta..." - to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało dziś 27 policjantów. Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku przywitał młodych funkcjonariuszy, życząc im satysfakcji z pełnionej służby. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po którym trafią do Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach.

[fot. podlaska policja]

[fot. podlaska policja]

Dzisiaj (6.03) w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od policjantów przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku nadinspektor Robert Szewc. W uroczystości udział wzięli: I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku inspektor Jacek Kumpiałowski, Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku wraz z Zastępcą, kadra kierownicza podlaskiego garnizonu, przedstawiciele związków zawodowych, kapelani podlaskich policjantów, uczniowie klasy mundurowej z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku z dyrektorem na czele oraz rodziny ślubujących.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty Ślubowania - "Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej".

Policjanci musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego. W lutowym naborze w garnizonie podlaskim przyjęto 8 policjantek i 19 policjantów. Ślubujący dzisiaj policjanci służbę pełnić będą w Oddziale Prewencji Policji w Białymstoku, a także do komend w Łomży, Grajewie, Kolnie i Siemiatyczach.

Źródło: Podlaska Policja

Zobacz również