Niespokojna doba na granicy

35 nielegalnych migrantów ujawnili minionej doby funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Byli wśród nich cudzoziemcy pochodzący z wielu rejonów świata.

[fot. Straż Graniczna/Twitter]

[fot. Straż Graniczna/Twitter]

- Próby sforsowania polsko – białoruskiej granicy miały miejsce na odcinkach ochranianych przez Placówki SG w Lipsku, Białowieży, Płaskiej, Dubiczach Cerkiewnych i Mielniku. Cudzoziemcy, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się na terytorium Polski to obywatele: Sri Lanki, Jemenu, Egiptu, Erytrei, Afganistanu, Syrii, Ghany, Bangladeszu, Iranu i Indii - przekazał Michał Bura z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Od początku lipca br. Straż Graniczna odnotowała 486 prób nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy.

Przypomnijmy, że kończy się budowa stalowej zapory na granicy. Wstępnie miała się zakończyć do 30 czerwca. Wciąż trwają prace na ok. kilometrowym odcinku, a wykonawca deklaruje, że ukończy je do 23 lipca - podawała w minionym tygodniu Straż Graniczna. Z kolei do połowy września ma być gotowe również zabezpieczenie elektroniczne, czyli system kamer i detektorów.

Zobacz również