Nauka zawodu w lepszych warunkach. Remont w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Białymstoku odbędzie się remont. Powstaną pracownie praktycznej nauki zawodu wyposażone w nowoczesne narzędzia dydaktyczne. We wtorek (18 września) została podpisana umowa dotycząca realizacji tej inwestycji z unijnym dofinansowaniem.

fot. Wschodzący Białystok

fot. Wschodzący Białystok

Unijny projekt "Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 - Szkoła inteligentnych specjalizacji", realizowany przez Białystok, ma na celu podniesienie poziomu kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

W ramach projektu do potrzeb edukacyjnych zostanie dostosowany budynek

warsztatowo - dydaktyczny i sala B12 w budynku szkoły przy ul. Świętojańskiej 1. Baza dydaktyczno - techniczna zostanie wyposażona w sprzęt służący doskonaleniu zawodowemu i praktycznej nauce zawodu. Zostaną utworzone nowe pracownie kształcenia w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych. Będą to: pracownia techniczna, technologiczna, warsztaty szkolne ze stanowiskami rozpoznawania rodzajów tworzyw, przygotowania surowców, wtryskiwania i kontroli jakości wyrobów. Powstaną również stanowiska wytłaczania, łączenia tworzyw, do obróbki ręcznej i termoformowania.

Po remoncie w ZSZ nr 2 zostaną też wyposażone pracownie kształcenia w zawodzie technik automatyk, tj. pracownia symulacji procesów automatyki i pracownia sterowników programowalnych. Istniejąca wcześniej baza dydaktyczna zostanie unowocześniona poprzez doposażenie pracowni w różnego typu pomoce dydaktyczne.

Planowany termin zakończenia tej inwestycji to grudzień 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 3 mln 175 tys. zł, w tym ponad 2 mln 698 tys. zł (85%) to dofinansowanie z UE.

To nie jedyna inwestycja, dzięki której młodzi białostoczanie w lepszych warunkach mogą uczyć się zawodu. W Białymstoku powstają Centra Kształcenia Praktycznego: w Zespole Szkół Gastronomicznych i Zespole Szkół Budowlano - Geodezyjnych. W planach jest utworzenie takich placówek jeszcze przy Zespole Szkól Rolniczych, Zespole Szkół Elektrycznych i Zespole Szkół Technicznych.

Zobacz również