Na edukację dostosowaną do potrzeb rynku pracy

W Podlaskiem powstanie Wojewódzki Zespół Koordynacji, w skład którego wejdą przedstawiciele regionalnych instytucji działających na rzecz rozwijania umiejętności. Będą też prowadzone badania i analizy oraz nawiązywana stała współpraca uczestników systemu edukacji i rynku pracy. Wczoraj (21.08) wiceminister edukacji i nauki przekazał członkowi zarządu województwa symboliczny czek z dotacją w wysokości 21,5 mln zł na realizację programu.

[fot. podlaskie.eu]

[fot. podlaskie.eu]

Celem jest taka współpraca pomiędzy szkołami, uczelniami wyższymi i przedsiębiorstwami, która pozwoli dostosować ofertę edukacyjną do potrzeb lokalnego rynku.

- Każde z województw ma swoją specyfikę, w związku z tym trudno byłoby z poziomu Warszawy koordynować tego typu polityki. Dlatego zdecydowaliśmy się przekazać znaczące środki, łącznie w skali kraju to 344 mln zł, do województw, które mają zająć się koordynacją takiej polityki na terenie swojego regionu - informował Dariusz Piontkowski, wiceminister edukacji i nauki.

Projekt i pomysł na jego realizację docenił Marek Malinowski, w zarządzie województwa odpowiedzialny m.in. za edukację.

- Od wielu lat środowisko przedsiębiorców narzekało na brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry, co faktycznie mogło wynikać z braku współpracy pomiędzy szkolnictwem a lokalnym biznesem. A ten program jest po to, żeby ta współpraca pomiędzy szkołami zawodowymi, uczelniami a przyszłymi pracodawcami istniała. Trzeba tych pracowników odpowiednio wykształcić. To przyniesie efekty w postaci rozwoju regionu - mówił członek zarządu.

Zadaniem samorządu województwa będzie utworzenie zespołu koordynującego politykę związaną ze szkolnictwem zawodowym i kształceniem przez całe życie. Samorządy mogły to robić samodzielnie bądź w ramach partnerstw. Podlaski samorząd, jako jeden z pięciu w kraju, zdecydował się na partnerstwo i zaprosił do projektu Uniwersytet w Białymstoku, Akademię Łomżyńską i Politechnikę Białostocką. A jako koordynatora przedsięwzięcia wskazał Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

- Mamy nadzieję, że powstanie szereg analiz i badań, które później będą mogły być bezpłatnie udostępniane i wykorzystane przy realizacji różnych przedsięwzięć - mówiła Urszula Jabłońska, wicedyrektor WUP.

Natomiast prof. Mirosław Świercz z Politechniki Białostockiej zauważył m.in., że projekt ma służyć rozpoznawaniu bieżących i przyszłych potrzeb kształcenia zgodnie z dynamiką zmian na rynku pracy, co Politechnika Białostocka stara się czynić od dawna kształcąc swoich studentów.

Projekt, którego pełna nazwa brzmi: "Program zbudowania systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" będzie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz centra edukacji nauczycieli w Białymstoku, Suwałkach i Łomży. Rozpoczyna się 1 września br. i potrwa do 30 czerwca 2026 r. 

Źródło: UMWP

Zobacz również