Miliony złotych dla podlaskich gmin na OSP

Od 23 stycznia do 24 lutego br. gminy mogą składać wnioski w konkursie o dotacje z budżetu województwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tak zdecydował zarząd województwa na wczorajszym (16.01) posiedzeniu. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

[fot. pixabay.com]

[fot. pixabay.com]

W konkursie mogą składać wnioski wyłącznie gminy z województwa podlaskiego, a nie jednostki OSP (ich wnioski nie będą rozpatrywane). Każda gmina może złożyć jeden wniosek. Dotację trzeba wykorzystać do 30 listopada br., a jej maksymalna wartość to 70 tys. zł.

Komisja konkursowa przy ocenianiu wniosków będzie brała pod uwagę m.in. wysokość wkładu własnego gminy, stopień zaangażowania danej jednostki OSP w akcje ratownicze, a także szczególne potrzeby jednostek powstałe wskutek zdarzeń losowych (tj. kradzieży, dewastacji, zniszczenia). Z kolei w przypadku działań szkoleniowych gmina musi wykazać zasadność przeprowadzonego szkolenia.  Ponadto komisja uwzględni położenie geograficzne jednostek OSP oraz stopień zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Na podstawie listy rankingowej, przygotowanej przez komisję, sejmik województwa przyzna dotacje. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Zobacz również