Michałowo nagrodzone. "Ratujecie świat, ratujecie życie"

Samorząd Michałowa został wyróżniony tegoroczną Nagrodą Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica za zaangażowanie władz gminy i społeczności lokalnej w pomoc migrantom.

Michałowo otrzymało nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich [fot. youtube.com]

Michałowo otrzymało nagrodę Rzecznika Praw Obywatelskich [fot. youtube.com]

Nagrodę przyznaje kapituła, w której skład wchodzą wszyscy rzecznicy praw obywatelskich i dotychczasowi laureaci. Wyróżnienie ma charakter honorowy i przyznawane jest corocznie jako wyraz uznania dla występowania w obronie podstawowych wartości i prawd.

- Intencją przyznania tej Nagrody jest wyróżnienie ludzi, instytucji, wspólnot, które chronią wolności i prawa człowieka, niejednokrotnie przy braku wsparcia ze strony większości. Chciałem wyróżnić wspólnotę samorządową Michałowa i wskazać, że jej działalność jest wzorem do naśladowania i powinna być powielana, bo najważniejsza jest ochrona zdrowia i życia ludzkiego - powiedział Marcin Wiącek, rzecznik praw obywatelskich

Decyzję o uhonorowaniu gminnego samorządu kapituła podjęła jednomyślnie. Nagrodę wręczono wczoraj (10.12) w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w Paryżu w 1948 roku Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

- To ogromne zaskoczenie i wielki honor, mówię to w imieniu wszystkich mieszkańców naszej społeczności. Podejmując działania o utworzeniu punktu pomocy, nikomu nawet do głowy nie przyszło, że wywoła to taki odzew w całej Polsce i Europie. To był naturalny, ludzki odruch. Doceńmy też tych, którzy pomagają bezpośrednio migrantom, będąc w lesie - oni zasługują na największe słowa uznania. - mówił podczas odbierania nagrody Marek Nazarko, burmistrz Michałowa.

Patronem nagrody jest Paweł Włodkowic - pisarz religijny i polityczny, obrońca interesów Polski w sporach z Krzyżakami. Był rektorem Akademii Krakowskiej w latach 1414-1415, potem prorektorem, a następnie osiadł jako proboszcz w Kłodawie. Brał udział w soborze w Konstancji, gdzie przedstawił traktat „O władzy papieża i cesarza nad niewiernymi”. Sprzeciwił się w nim chrystianizacji drogą wojen i przemocy oraz opowiedział się za prawem pogan do zachowania własnej tożsamości politycznej.

W poprzednich latach laureatami nagrody zostali m.in. Antonin Scalia (amerykański sędzia), Aleksandr Bialacki (białoruski działacz społeczny), ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski (duchowny katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego), Adam Strzębosz (profesor nauk prawnych) i Wiktor Osiatyński (specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego).

Zobacz również