Prof. Marcin Moniuszko wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Dziś (15 marca) prof. Marcin Moniuszko został wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB). Był jedynym kandydatem na to stanowisko. Jego czteroletnia kadencja (2024-2028) rozpocznie się 1 września.

[fot. Medyk Białostocki/Facebook]

[fot. Medyk Białostocki/Facebook]

Prof. Marcin Moniuszko został wybrany na rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku na lata 2024-2028. Podczas dzisiejszego (15 marca 2024r.) głosowania uzyskał jednomyślne poparcie obecnych elektorów reprezentujących środowiska profesorów, doktorów habilitowanych, doktorów, studentów, doktorantów i pracowników administracyjnych. Wcześniej jego kandydatura została jednomyślnie pozytywnie zaopiniowana przez Senat UMB na posiedzeniu w dniu 5 marca 2024.

W swojej wizji strategicznego rozwoju uczelni, prof. Moniuszko na pierwszym miejscu postawił konieczność utrzymania wysokiej jakości kształcenia studentów wszystkich kierunków. Dla Rektora-Elekta istotne jest też, by UMB nie zeszło z obranych torów: pozostawania w awangardzie innowacyjnych obszarów badawczych obejmujących między innymi wykorzystanie technologii wielkoskalowych, takich jak genomika oraz rozwój metod sztucznej inteligencji w medycynie, dalsze wspieranie medycyny prewencyjnej, badań populacyjnych. Do najważniejszych zadań Uniwersytetu rektor-elekt zalicza rozbudowę bazy dydaktycznej uczelni oraz bazy klinicznej przeciążonych szpitali uniwersyteckich, które pełnią szereg kluczowych ról w regionalnym systemie ochrony zdrowia.

Dziękując za otrzymanie mandatu zaufania, prof. Marcin Moniuszko dodał: Jesteśmy dumni z miejsca, w którym jesteśmy, a UMB jest wyśmienitym ambasadorem miasta i regionu w Polsce i za granicą. UMB ma naprawdę wiele do zaoferowania naszym studentom, naszym pacjentom, naszej społeczności.

Zobacz również