Letni wypoczynek z dofinansowaniem

Są pieniądze na letni wypoczynek. Miasto przeznaczyło na ten cel ponad 136 tys. zł. Pozwoli to na dofinansowanie wypoczynku młodych białostoczan podczas tegorocznych wakacji. Ogłoszono nowy konkurs. Zgłoszenia przyjmowane będą do poniedziałku 29 maja.

Źródło: Wschodzący Białystok

Źródło: Wschodzący Białystok

Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży. Pula środków konkursowych wynosi 136 tys. 750 zł.

Zgłaszać można różne projekty na 2017 rok. Wśród nich mogą znaleźć się półkolonie (stałe grupy dzieci uczęszczające na zajęcia w określonym czasie, realizujące program pod okiem wychowawcy) oraz kolonie, biwaki i obozy wypoczynkowe (kilkudniowe pobyty lub wędrówki z wykorzystaniem bazy noclegowej oraz aktywnym programem wypoczynku). Termin realizacji to okres między 24 czerwca a 31 sierpnia.

- Co roku organizujemy otwarte konkursy ofert na realizację zimowego oraz letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z Białegostoku - mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki. -Zależy nam na tym, żeby młodzi białostoczanie mogli ciekawie i aktywnie spędzić czas w trakcie przerwy od szkolnych zajęć - dodaje.

Na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży z Białegostoku w ubiegłym roku Miasto przeznaczyło łącznie kwotę ponad 143 tysiące złotych, natomiast na organizację ferii zimowych ponad 94 tys. zł.

Szczegółowe informacje o konkursie ofert "Wypoczynek letni dzieci i młodzieży szkolnej -Wakacje 2017" można znaleźć na stronie www.bip.bialystok.pl.

Zobacz również