Leć na łąkę kwietną - sfotografuj

Dopóki jeszcze zdobią nasze miasto - fotografujmy je. Urząd Miejski w Białymstoku zaprasza mieszkańców do udziału w konkursie fotograficznym "Białostockie łąki kwietne". Zdjęcia można nadsyłać do 30 września 2019 r.

/Fot.. M. Jakowiak UM Białystok/

/Fot.. M. Jakowiak UM Białystok/

W tym roku po raz pierwszy w Białymstoku pojawiły się łąki kwietne. W wielu miejscach miasta - w pasach drogowych, na działkach gminnych - pojawiły się kolorowe kwiaty, słoneczniki, łany rzepaku. Wyglądają tak zjawiskowo, że mieszkańcy często je fotografują. Warto te zdjęcia wykorzystać biorąc udział w konkursie organizowanym przez Miasto. Wystarczy tylko dostarczyć do Urzędu Miejskiego maksymalnie 5 wybranych fotografii przedstawiających walory białostockich łąk. Każde zdjęcie należy opisać, wskazując dokładną lokalizację jego wykonania (np. nazwa ulicy, osiedla itp.). Konkurs jest adresowany do pełnoletnich osób mieszkających w Białymstoku.

Fotografie w formie elektronicznej należy przesyłać na adres: dgk@um.bialystok.pl do końca września 2019 r. Należy do nich także dołączyć wypełniony i podpisany skan oświadczenia uczestnika (druk można pobrać ze strony lub w siedzibie Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Bitwy Białostockiej 2/2).

Najlepsze fotografie wybierze komisja konkursowa, uwzględniając m.in. walory artystyczne, pomysłowość i oryginalność pracy. Na autorów najciekawszych zdjęć czekają nagrody rzeczowe - dziesięciu laureatów otrzyma m.in. książki, albumy przyrodnicze, kubki termiczne. Przed przystąpieniem do rywalizacji prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem konkursu.

Wyznaczone tereny zostały obsiane nie tylko kwiatami i trawami, ale też różnymi odmianami bylin, roślin jednorocznych, zbóż. Łąki te pochłaniają duże ilości szkodliwych pyłów i związków chemicznych, a także poprawiają estetykę miasta. Ponadto tworzą naturalne żerowiska dla owadów, np. pszczół, motyli oraz drobnych zwierząt. Białostoczanie tak je polubili, że stały się tłem wielu sesji zdjęciowych.

Źródło: UM Białystok

Zobacz również