Krywlany: można budować. Wojewoda nie widzi przeszkód

Zgoda na realizację inwestycji lotniczej - kluczowy obecnie dokument na drodze do powstania utwardzonego pasa lotniczego na Krywlanach - podpisał dziś wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Dzięki zgodzie wojewody Miasto Białystok razem ze spółką Aero Partner może teraz ogłosić przetarg na budowę lotniska.

Fot. Bia24

Fot. Bia24

Zgodnie z decyzją wojewody inwestycja obejmuje budowę utwardzonego pasa startowego o długości 1350 m, budowę drogi startowej trawiastej o długości 840 m, płyty do zawracania samolotów, dróg kołowania, płyt postojowych, budowę drogi startowej dla modeli latających, strefy lądowania skoczków spadochronowych oraz innej niezbędnej infrastruktury lotniczej

- Otwieramy drogę do średniego lotnictwa w województwie podlaskim - powiedział po podpisaniu zgody Bohdan Paszkowski, wojewoda podlaski. - W tej chwili mamy przed sobą tę inwestycję w Białymstoku. Podobny pas ma powstać w Suwałkach. Tam też jest domykanie formalności i mam nadzieję że niebawem ten wiosek również znajdzie się w podlaskim urzędem wojewódzkim. Jeszcze w tym roku chcemy wydać podobną decyzję dla Suwałk.

Wojewoda Bohdan Paszkowski podpisuje zgodę na budowę lotniska w Krywlanach /fot. Bia24/

Wojewoda Bohdan Paszkowski podpisuje zgodę na budowę lotniska w Krywlanach /fot. Bia24/

Na razie teren jest ogrodzony i odwodniony. W planie jest przede wszystkim utwardzenie pasa startowego o długości 1350 m i budowa niezbędnej infrastruktury lotniskowej. Po otrzymaniu ZRIL możliwe jest dalsze planowanie inwestycji. Szacunkowy jej koszt to 25 mln zł netto. Pierwotnie planowano ukończenie budowy w 2018 roku, ale termin się przeciągnął między innymi z powodu wydłużenia się czasu oczekiwania na decyzję środowiskową (a to z powodu konieczności uzupełnienia dokumentacji). Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska taką pozytywną decyzję wydała w listopadzie 2016 roku. 

- Nie mieliśmy wątpliwości przy wydawaniu decyzji środowiskowej. Owszem, przewidziana jest wycinka drzew, ale poza okresem ochronnym ptaków. Poza tym nałożyliśmy na inwestora obowiązek sprawdzenia poziomu hałasu rok po zakończeniu inwestycji - mówił po wydaniu tej decyzji Grzegorz Piekarski, zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Władze Białegostoku razem z Aeroklubem Polskim (spółką Aero Partner) zdecydowały o przekształceniu istniejącego lotniska w port publiczny o ograniczonej certyfikacji. - Taką możliwość dały nowe rozwiązania prawne - mówiła na łamach "Rzeczposplitej" w styczniu 2017 Anna Kowalska z biura prasowego białostockiego ratusza. - Po zakończeniu inwestycji i certyfikacji lotnisko Krywlany będzie ogólnodostępnym portem lokalnym o kodzie referencyjnym 3C, z możliwością wykorzystywania zarówno do ruchu pasażerskiego, jak i lotów cargo, ale nie będzie to lotnisko rejsowe.

Na utwardzonym pasie startowym na Krywlanach będą mogły m.in. lądować i startować samoloty zabierające na pokład do 50 osób.

Podobne lotnisko będą budować władze Suwałk. Tamtejszy pas startowy lotniska powstanie na południu miasta w sąsiedztwie Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Buczka. Będzie miał i 1300 metrów z płytą kołowania i płytą postojową, ogrodzeniem oświetleniem i systemem naprowadzania. 

Nie będzie zaś, przynajmniej w bliskiej perspektywie lotniska regionalnego. Władze samorządowe postanowiły o wsparciu budowy dwóch lotnisk lokalnych. 5 stycznia 2107 marszałek województwa podlaskiego oraz prezydenci Białegostoku i Suwałk podpisali list intencyjny w sprawie ich budowy.

Zobacz również