Kolory Prawosławia. Polska - edycja trzecia

To niezwykła podróż opowiadająca o Prawosławiu w Polsce. Album składa się z 146 fotografii autorstwa 57 fotografów, którzy pokazali Prawosławie obiektywem ... i sercem. Niedawno miała promocja trzeciej edycji albumu.

foto. Wrota Podlasia

foto. Wrota Podlasia

Po raz pierwszy "Kolory Prawosławia. Polska" w postaci albumu ukazał się w 2011 roku. Trzecie wydanie wzbogaca poprzednie o nowe fotografie. Autorzy koncentrują się na ukazaniu piękna sztuki sakralnej i duchowości Cerkwi prawosławnej w Polsce. W prezentowanym albumie utrwalone zostały krzyże, elementy krajobrazu i elementy architektury sakralnej, detale i wystrój świątyń, szaty liturgiczne, płonące świece, ikony i dym kadzideł. W kadrach nie zabrakło też wydarzeń religijnych: pielgrzymek, świąt i obrzędów. Uważny obserwator dostrzeże również zatrzymaną w kadrze głębię ludzkich przeżyć, atmosferę modlitwy.

-Wartością regionu może być czyste powietrze, lasy, puszcza, czasem infrastruktura, ludzie. Ale to co jest niezbędne żeby region mógł dobrze funkcjonować to wiara w kulturę. Nasz region w tym wymiarze jest fantastyczny, bardzo mocno bogaty - mówił w czasie piątkowej uroczystości Maciej Żywno, wicemarszałek województwa podlaskiego.

W albumie znajdują się też fotografie chwil, których nie może doświadczyć turysta zwiedzający świątynię, bowiem nie zostały one opisane w przewodnikach. Przedstawione świątynie, monastery, ludzkie gesty i emocje przenoszą odbiorcę do rzeczywistości niewidzialnej. Wspaniale współgra ze sobą koloryt wiejskich i miejskich cerkwi, codziennych i świątecznych obrzędów religijnych, postacie hierarchów, duchowieństwa i wiernych.

Zobacz również