Kapliczki ocalić od zapomnienia

Ruszył wojewódzki konkurs na renowację starych kapliczek i krzyży przydrożnych. Jego budżet to 100 tys. zł. Pieniądze można otrzymać m.in. na odnowienie kapliczki oraz zagospodarowanie jej najbliższego otoczenia.

[fot. wrotapodlasia.pl]

[fot. wrotapodlasia.pl]

Od początku kadencji, zarząd województwa przeznaczył na ochronę zabytków rekordową kwotę w historii podlaskiego samorządu, bo prawie 10 mln zł.

- Brakowało nam jednak działania skierowanego na renowację kapliczek, krzyży czy figur przydrożnych. Wiemy, że tego typu obiekty są wizytówką województwa, wpisują się w krajobraz regionu, jego otoczenie, architekturę, a często są też symbolem wydarzeń historycznych, istotnych z punktu widzenia całego kraju. Dlatego podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu takiego pilotażowego konkursu - powiedział Artur Kosicki, marszałek województwa podlaskiego.

Konferencja prasowa zapowiadająca konkurs odbyła się w Studziankach w Gminie Wasilków. Tam stoją dwa krzyże - katolicki i prawosławny oraz kapliczka, która wymaga renowacji.

- 100 tys. zł to może nie jest duża kwota, ale chcemy, jako zarząd województwa, zobaczyć, jakim zainteresowaniem będzie się cieszył ten konkurs. Mamy nadzieję, że pobudzi on do działania lokalne społeczności, które będą musiały odszukać historię tych obiektów. Zachęcamy do składania wniosków. A w przyszłym roku, jeśli zainteresowanie będzie duże, postaramy się wygospodarować jeszcze większą kwotę - zapowiedział Sebastian Łukaszewicz, wicemarszałek województwa podlaskiego.

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki handlowe, a nawet koła gospodyń wiejskich, pod warunkiem, że prowadzą działalność statutową w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Prace mogą obejmować m.in. stabilizację konstrukcyjną kapliczki, zabezpieczenie i utrwalenie artystycznej czy historycznej substancji kapliczki, uporządkowanie i zagospodarowanie jej bezpośredniego otoczenia, zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych czy wykonanie dokumentacji konserwatorskiej. Powinny zostać wykonane w terminie 15 września - 31 grudnia br. Dotacja może pokryć nawet 100 proc. kosztów inwestycji.

Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

Źródło: UMWP

Zobacz również