Jak urządzić plac NZS - masz trzy dni na odpowiedź

To jest pierwsza w najnowszej historii nasza szansa, by powiedzieć władzom miasta, jak chcemy urządzić centrum Białegostoku. W każdym razie jak urządzić plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Do poniedziałku 18 marca włącznie każdy mieszkający w Białymstoku może i powinien wypełnić odpowiednią ankietę i wskazać jak ma wyglądać to miejsce w mieście. Władze miasta zapewniają, że wyniki tych konsultacji posłużą do opracowania dalszych planów zagospodarowania centrum Białegostoku.

Plac NZS otwarty dla ludzi - PlacArtowo - 30 czerwca 2018 /fot. archiwum Bia24/

Plac NZS otwarty dla ludzi - PlacArtowo - 30 czerwca 2018 /fot. archiwum Bia24/

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych złożyli prawie dwa lata temu radni, namówieni przez działaczy Stowarzyszenia Inicjatywa Plac NZS. Ci społecznicy chcieli zapytać mieszkańców, ajk widzą przyszłość tego placu. Do dziś jest to miejsce kompletnie niezagospodarowane. Prawie półtorahektarowy trawnik otoczony ruchliwą ulicą. Bez dostępu dla pieszych. Jest martwym punktem centrum miasta. Działacze Inicjatywy Plac NZS, nie mogąc się doczekać podjęcia przez władze miasta jakichkolwiek działań w kierunku zagospodarowania placu, sami zaczęli organizować tam spotkania, piknik, festyn, wystawę i akcję kulturalną. 

Dwukrotnie - już z udziałem władz miasta - organizowali konkursy dla architektów na projekt zagospodarowania placu. Są nagrodzone prace, które pokazują, że na placu nie musi być pusto i smutno. Ale wciąż nie wiadomo, czy te projekty mają choć szansę realizacji. Miasto wciąż zasłania się jak zaklęciem stwierdzeniem - nie wiadomo, czy mieszkańcy zaakceptują jakiekolwiek zmiany w tym miejscu. 

Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości placu NZS /fot. UM Białystok/

Trwają konsultacje społeczne w sprawie przyszłości placu NZS /fot. UM Białystok/

Tu jest moment, w którym obecnie jesteśmy. Władze miasta wreszcie zdecydowały się nie mówić "nie wiem, lecz powiedzieć "sprawdzam". Od 18 lutego białostoczanie mogą wskazać władzom miasta właściwą drogę do zmian na placu NZS. Urząd ogłosił konsultacje społeczne, czyli pyta mieszkańców o zdanie na temat kształtu tego fragmentu Białegostoku. 

Urząd stawia dwa zasadnicze pytania dotyczące przyszłości placu NZS. Po pierwsze - Czy potrzebna jest zmiana zagospodarowania placu NZS. Po drugie - jak powinien zmienić się ten plac (o ile w ogóle powinien). Zasadnicza kwestia dotyczy ograniczenia ruchu kołowego na placu. Czy plac ma być wyłącznie dla samochodów, czy też mogą z niego korzystać także piesi (niezmotoryzowani) białostoczanie.  

Dlaczego ważne jest, by odpowiedzieć na te pytania? Wyjaśnia to zastępca prezydenta Białegostoku Przemysław Tuchliński: - Informacje zebrane w czasie konsultacji posłużą do określenia kierunku naszych kolejnych działań związanych z przeznaczeniem tego miejsca - zapowiada zastępca prezydenta Przemysław Tuchliński. 

Decydujmy więc, dopóki można. Trzeba wypełnić ankietę w domu czy w placówkach miejskich o wrzucić do urny bądź wysław maile. 

Pusty plac w centrum miasta /fot. archiwum Bia24/

Pusty plac w centrum miasta /fot. archiwum Bia24/

Ankiety są dostępne na stronie internetowej miasta Białystok bądź na stronie internetowej Centrum Aktywności Społecznej oraz w wyznaczonych punktach: w Centrum Aktywności Społecznej UM przy ul. Św. Rocha 3, w Kancelarii Ogólnej UM przy ul. Słonimskiej 1 oraz w Departamencie Obsługi Mieszkańców UM przy ul. Branickiego 3/5. W tych lokalizacjach można wrzucać do urn wypełnione ankiety. Można też przesłać wypełnioną ankietę mailowo (w formacie pdf lub jpg) na adres: konsultacje@um.bialystok.pl.

Zobacz również