Incydenty z konarami na granicy

Płonące konary drzew, gałęzie i kamienie leciały w stronę strażników granicznych pilnujących granicy z Białorusią. Minionej doby 71 cudzoziemców próbowało nielegalnie wejść na teren Unii Europejskiej. Polskie służby udaremniły te próby. 

Zapora na granicy z Białorusią [fot. Straż Granniczna]

Zapora na granicy z Białorusią [fot. Straż Granniczna]

W codziennym raporcie o sytuacji na granicy z Białorusią odnotowano wczoraj ataki na polskie służby w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Grupa cudzoziemców, znajdujących się po stronie białoruskiej, rzucała kamieniami i płonącymi konarami drzew w polskie patrole. Nikt nie doznał obrażeń – czytamy w raporcie SG zamieszczonym na platformie X. Incydenty te widać na nagraniu wideo dołączonym do raportu. 

W sumie minionej doby 71 cudzoziemców próbowało dostać się nielegalnie z Białorusi do Polski, byli to m.in. obywatele Iraku i Iranu. Jak podaje SG, 43 z tych osób na widok polskich służb zawróciło na Białoruś. 

Zobacz również