Uniwersytet Medyczny w Białymstoku najlepiej w Polsce kształci stomatologów

Absolwenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zajęli I miejsce na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym w kraju. To najlepszy wskaźnik poziomu nauczania.

fot. UMB

fot. UMB

Po raz kolejny czołowe miejsca na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym (LDEK) uzyskali absolwenci kierunku Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- W jesiennej edycji LDEK-u 2021 zajęli I miejsce wśród absolwentów zdających LDEK, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach i którzy zdawali po raz pierwszy. Średnia punktów, którą osiągnęli podczas ostatniego egzaminu absolwenci naszej Alma Mater wyniosła odpowiednio 163,25 pkt. i 164 pkt i jest o od 3 do 4 punktów wyższa niż absolwentów pozostałych uczelni medycznych - informuje Marcin Tomkiel rzecznik prasowy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Uzyskane rezultaty nie były możliwe gdyby nie zaangażowana kadra, nowoczesny sprzęt, metody dydaktyczne i zagraniczne staże w renomowanych ośrodkach.

Warto obejrzeć:  UMB: Nauczanie na kierunku lekarsko-dentystycznym

Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy to polski egzamin medyczny, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty. Do sesji jesiennej egzaminu przystąpiło w całym kraju 1483 osób, uzyskując średnio 152,3 punktu. Maksymalny wynik wyniósł 189 a minimalny 49 punktów. Dziewięćdziesięciu zdających uzyskało wynik poniżej 56%. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wyniosła 199 - 1 zadanie zostało unieważnione przez Zespół rozpatrujący zastrzeżenia.

Oddział Stomatologiczny Wydziału Lekarskiego AMB został utworzony 24 stycznia 1969 roku. Do chwili obecnej może się poszczycić liczbą 3503 absolwentów.

Zobacz również