Gotowi na śnieg

Mieliśmy dziś (14.10) pierwszy przymrozek. Kiedy pierwszy śnieg? Żeby tym razem zima nie zaskoczyła drogowców, Urząd Miejski w Białymstoku, już przygotowuje się do odśnieżania.

Gotowi do akcji

Gotowi do akcji

Prezydent Miasta rozmawia z przedstawicielami firm odpowiedzialnych za odśnieżanie Białegostoku. Miasto podzielono na sześć sektorów. Usuwanie śniegu i błota pośniegowego będzie należało do firm: PHU Jacek Zarzecki oraz GARDEN-COM Katarzyna Rafałko. Natomiast usuwanie martwych zwierząt oraz plam oleju na terenie Białegostoku będzie zadaniem MPO.

Nadzór nad realizacją umów i koordynację systemu zimowego utrzymania miasta sprawuje Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Mieszkańcy będą mogli telefonicznie zgłaszać uwagi dotyczące zimowego utrzymania ulic.

W razie ataku zimy, powodującego paraliż opracowana jest specjalna procedura prowadzona w porozumieniu z Policją, Strażą Pożarną i Strażą Miejską, koordynowana przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

- Oczekuję pełnej gotowości i zaangażowania w odśnieżanie Białegostoku - mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. - Miasto będzie stale monitorować sytuację na drogach i reagować na ewentualne zaniedbania w odśnieżaniu.

Więcej informacji o zimowym oczyszczaniu Białegostoku można znaleźć na stronie www.bialystok.pl w zakładce "Dla mieszkańców".

Zobacz również