Gmina Wasilków będzie budować mieszkania do wynajęcia

Gmina Wasilków założy spółkę, która będzie budowała mieszkania komunalne do wynajęcia przez mieszkańców gminy. Radni Wasilkowa jednogłośnie poparli taką propozycję złożoną przez burmistrza Adriana Łuckiewicza.

Centrum Wasilkowa /fot. UM Wasilków/

Centrum Wasilkowa /fot. UM Wasilków/

Radni Wasilkowa na ostatniej sesji wyrazili zgodę na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie" sp. z o.o. Rada zatwierdziła również wniosek burmistrza Wasilkowa do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 3 mln zł na sfinansowanie udziałów w spółce.

Podstawowym celem spółki ma być budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu zgodnie z przepisami ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

- To ważna uchwała, dotycząca taniego budownictwa czynszowego. Z uwagi na szybki rozwój gminy Wasilków oraz konieczność zapewnienia jej mieszkańcom lokali mieszkalnych, zaproponowałem uchwałę, zgodnie z którą gmina przystępuje do spółki z o.o z Krajowym Zasobem Nieruchomości, której celem jest budowanie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu - powiedział burmistrz Adrian Łuckiewicz. - Myślę, że skorzystają na tym nasi mieszkańcy. Jeśli przeprowadzimy cały proces korzystnie, będziemy mieli nowe mieszkania o dobrym standardzie.

- Pojawiła się szansa na uczestniczenie w nowym programie dzięki zmianom ustaw. Obliczono, że aby spółka utrzymała się z czynszów, musi powstać minimum tysiąc lokali. Oczywiście nikt nie narzuca gminom limitów, w jednej gminie może powstać kilkadziesiąt, w innej kilkaset lokali. Sama idea jest też o tyle dobra, gdyż daje szansę na uzyskanie własności lokalu po pewnym czasie - dodaje Beata Grzegorczyk-Andrejczyk, dyrektor wydziału budownictwa urzędu miejskiego w Wasilkowie.

Jak informował burmistrz Łuckiewicz podczas sesji, gmina nic nie wybudowała od 30 lat. Obecny stan mieszkalnictwa komunalnego w gminie to 46 mieszkań, mieszczących się w 16 budynkach (4 jednorodzinne i 12 wielorodzinnych). Wszystkie budynki posiadają stare systemy grzewcze, których wartość napraw w 2019 r. wyniosła ponad 25 tys. zł brutto a w 2020 r. - 23,5 tys. zł.

Radni uchwałę poparli jednogłośnie. Zatwierdzili również wniosek o wsparcie w wysokości 3 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN-Podlaskie". 

Zobacz również