Generalska nominacja w Białymstoku

Prezydent Andrzej Duda wręczył nominację generalską (nadinspektor Służby Celno-Skarbowej) naczelnikowi Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku Maciejowi Fiłończukowi. 

Nadinspektor Służby Celno-Skarbowej Maciej Fiłończuk przyjmuje gratulacje od prezydenta Andrzej Dudy [fot. M. Borawski KPRP]

Nadinspektor Służby Celno-Skarbowej Maciej Fiłończuk przyjmuje gratulacje od prezydenta Andrzej Dudy [fot. M. Borawski KPRP]

Uroczystość wręczenia aktów mianowania na stopień generalski funkcjonariuszy służby celno-skarbowej odbyła się w piątek w Pałacu Prezydenckim. Wnioski awansowe składa Minister Finansów. Oprócz Macieja Fiłończuka nominację na stopień generalski nadinspektora Służby Celno-Skarbowej otrzymała szefowa Krajowej Administracji Skarbowej Magdalena Rzeczkowska.

– Te nominacje są tym bardziej cenne, że obydwoje państwo jesteście związani ze służbą od samego początku swojej działalności zawodowej – mówił podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda.

Nadinspektor Maciej Fiłończuk urodził się w 1972 roku, ma wykształcenie prawnicze i podyplomowe studia w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw. W służbie celnej pracuje od 1997 roku; pracował m.in. w komórkach kontrolnych, był też rzecznikiem prasowym ówczesnej Izby Celnej w Białymstoku. W latach 2008-2017 pracował na stanowisku zastępcy dyrektora Izby Celnej w Białymstoku, nadzorując pion orzecznictwa.

1 marca 2017 roku, z którą to datą utworzona została Krajowa Administracja Skarbowa (z połączenia służby celnej i skarbowej), Maciej Fiłończuk został powołany na stanowisko naczelnika Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Galeria

Zobacz również