Gala wręczenia nagród drugiej edycji Pomostów Przyszłości

Wczoraj (12.12) w Operze i Filharmonii Podlaskiej odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród drugiej edycji Pomostów Przyszłości. Kapituła konkursowa oceniła ponad 30 zgłoszeń konkursowych w 4 kategoriach: Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego, Pomost do nauki dla osoby, Pomost do biznesu dla instytucji naukowej oraz Pomost do biznesu dla osoby.

[fot. organizatorzy]

[fot. organizatorzy]

Podczas wieczornej Gali wykład pt. "Rewolucja technologiczna, czy kulturowa? Główni gracze: polityka, biznes, nauka" wygłosił gość specjalny - Marek Kłoczko, prezes Krajowej Izby Gospodarczej. Następnie odbył się panel ekspertów zatytułowany: "Bezpieczeństwo energetyczne jako rezultat współpracy nauki i biznesu".

Głównym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu II edycji Pomostów Przyszłości. Na początku została wręczona Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Podlaskiego "OPUS VIRIDIS - "dzieło zielone" Biebrzańskiemu Parku Narodowemu. za projekt pt. "Renaturyzacja sieci hydrograficznej w Basenie Środkowym doliny Biebrzy".

Marszałek Województwa Podlaskiego postanowił pokreślić ważność tematyki środowiskowej i potrzebę wspierania relacji nauka i biznesu w tym obszarze. Celem projektu jest poprawa warunków dla ochrony siedlisk kształtowanych przez wodę w Basenie Środkowym doliny Biebrzy poprzez kontrolowane gospodarowanie wodą i zasilanie nią tego obszaru.

Następnie zostały wręczone nagrody główne i wyróżnienia przyznane przez Kapitułę Pomostów Przyszłości. 

Zwycięzcy Pomostów Przyszłości:

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 

- przykładem współpracy pomiędzy nauką a biznesem jest projekt Lyme Detect, który w 2020 rozpoczęło badanie kliniczne prowadzone przez firmę DiaSorin z Kliniką. Przy zachowaniu wszelkich rygorystycznych wymogów dotyczących standardów metodycznych, etycznych i naukowych udowodniło ono, że zastosowanie kombinacji pomiaru odpowiedzi humoralnej i komórkowej znacznie poprawia czułość diagnostyki boreliozy z Lyme.

Pomost do biznesu dla osoby

dr hab. inż. Marek Jałbrzykowski, prof. PB, Profesor Politechniki Białostockiej 

- projekt dotyczył sposobu otrzymywania powłok drukarskich o podwyższonych właściwościach przeciwdrobnoustrojowych do opakowań tekturowych.

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

Przedsiębiorstwo TOOLCO Kazimierz Mitroszewski

- nagroda przyznana za projekty: kominek wentylacyjny AIR JET, który obecnie jest najbardziej wydajnym na rynku grawitacyjnym kominkiem wentylacyjnym oraz napinacz ręczny, który dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji gwarantującej wysoką szybkość pracy, wygodę użytkowania oraz możliwość pracy z taśmami opakowaniowymi o różnej szerokości znacząco wyróżnia się na tle napinaczy dotychczas dostępnych na rynku.

Pomost do nauki dla osoby

Leszek Szulc - Dyrektor ds.Technicznych i Produkcji w SaMASZ sp. z o.o.

- zarządza i nadzoruje projekty w tym m.in.: Budowa Ośrodka Badawczo-Rozwojowego. Cele projektu: Stworzenie Ośrodka Badawczo-Rozwojowego na potrzeby firmy SaMASZ oraz Członków Klastra Obróbki Metali (Kluczowego Klastra Krajowego).

Wyróżnienia:

Pomost do biznesu dla osoby

dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, Prodziekan ds. Rozwoju i Współpracy Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej

- bezodpadowa technologia produkcji innowacyjnych wyrobów z betonów na bazie energetycznych surowców odpadowych -mieszanki popiołowo żużlowej (MPŻ) oraz poprodukcyjnych odpadów betonowych w postaci kruszywa i zaprawy recyklingowej (ZREC).

Pomost do nauki dla podmiotu gospodarczego

EKTO Sp. z o.o.

- firma zrealizowała Projekt pt. Opracowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego napowietrznego rozłącznika próżniowego w obudowie zamkniętej dedykowanego do inteligentnych sieci średniego napięcia" w ramach działania 4.1. „Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne" Programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pomost do biznesu dla instytucji naukowej

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej

- zgłaszany zespół prowadził nowatorskie badania dotyczące zastosowania promieniowania ultrafioletowego w paśmie C (UVC) do dezynfekcji / dekontaminacji.

Galeria

Zobacz również