FOTO. Szpitale tymczasowe już gotowe. Teraz czekają na wyposażenie

W Białymstoku przygotowywane są dwa szpitale tymczasowe dla pacjentów chorych na COVID-19, które będą działać pod patronatem USK w Białymstoku. Jeden z nich powstaje w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Wołodyjowskiego, drugi - na dwóch piętrach budynku w kompleksie oddziałów zakaźnych USK przy ul. Żurawiej. Zapewnią 170 miejsc (90 przy Żurawiej i 80 przy Wołodyjowskiego).

Źródło: PUW

Źródło: PUW

W obu lokalizacjach zakończyły się już prace budowlane. Przebudowa hali sportowej została zrealizowana w 19 dni przez firmę Budimex SA. Protokół odbioru końcowego robót podpisano 25 listopada i był to odbiór bezusterkowy. Realizacja zadania polegała na przebudowie i adaptacji pomieszczeń budynku hali sportowej i obejmowała swoim zakresem m.in.:

- wykonanie na hali sportowej o pow. 970 mkw.

- 80 boksów 1-łóżkowych w uzgodnionej technologii ścianek działowych gipsowo-kartonowych, w tym 2 respiratorowych, doprowadzenie do każdego boksu i wydzielonych pomieszczeń hali niezbędnych instalacji m.in. dodatkowej instalacji tlenu medycznego, instalacji przyzywowej oraz systemu monitoringu CCTV,

- zmiana układu pomieszczeń i przebudowa zaplecza hali sportowej o pow. 430 mkw.

- z podziałem budynku na oddzielne strefy czystą i brudną wraz z niezbędnymi przeróbkami instalacji elektrycznych, teletechnicznych i wodno-kanalizacyjnych.

W inwestycję zaangażowanych było kilkanaście firm podwykonawczych i łącznie przez cały okres realizacji ponad 80 pracowników. Prace były prowadzone bez ograniczenia czasowego

w systemie zmianowym 7 dni w tygodniu.

Rozpoczął się proces wyposażania szpitala w hali UMB przy udziale żołnierzy z 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy pośredniczą w przekazywaniu dostaw środków ochrony indywidualnej i sprzętu.

Wczoraj dostarczyli już pierwszą partię, m.in. 30 tys. maseczek chirurgicznych, tyle samo rękawiczek jednorazowych, 6 tys. maseczek filtrujących FFP2, przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych, cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych czy cewniki urologiczne.

Wczoraj miał również miejsce odbiór robót w budynku przy ul. Żurawiej, który również odbył się bezusterkowo. Prace wykonała firma MAR-BUD. Zespół inspektorów nadzoru zarówno z ramienia szpitala USK, jak też wojewody podlaskiego, był stale obecny podczas realizacji robót i wszelkie poprawki były dokonywane na bieżąco jeszcze przed terminem odbioru końcowego.

Zakres prac obejmował przede wszystkim zintensyfikowanie robót budowlanych wykończeniowych i instalacyjnych na 2. i 3. piętrze nowo budowanego obiektu E1 Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, poprzez ich ciągłą realizację 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, co wiązało się z dodatkowym zaangażowaniem pracowników budowlanych i instalatorów oraz przyspieszeniem dostaw materiałów budowlanych i instalacyjnych.

Ponadto wykonano modernizację instalacji gazów medycznych, instalacji elektrycznej oraz instalacji wentylacyjnej, dostosowując w ten sposób budynek E1 do przyjmowania i leczenia pacjentów z COVID-19.

Wkrótce rozpocznie się wyposażanie budynku przy ul. Żurawiej. Trwa kompletowanie kadry medycznej. Uruchomienie szpitala tymczasowego przy ul. Żurawiej planowane jest na 10 grudnia. Szpital tymczasowy w hali UMB zostanie uruchomiony w dalszej kolejności, w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Galeria

Zobacz również