FOTO. Jest prezydent, jest rada - zaczynamy ósmą kadencję

Uroczysta sesja Rady Miasta Białegostoku - pierwsze spotkanie nowej rady i pierwsze decyzje radnych. Przewodniczącym rady został wybrany jednogłośnie Łukasz Prokorym z Koalicji Obywatelskiej. Prezydent Tadeusz Truskolaski złożył ślubowanie przed radą i rozpoczął tym samym swoją czwartą kadencję na tym stanowisku.

Ślubowanie Tadeusza Truskolaskiego /fot. H. Korzenny/

Ślubowanie Tadeusza Truskolaskiego /fot. H. Korzenny/

Uroczysta sesja rozpoczęła się o godzinie 10 w auli Pałacu Branickich, trwała godzinę i rozpoczęła ósmą kadencję samorządu Białegostoku. Obrady rozpoczął najstarszy wiekiem radny - Stefan Nikiciuk. Radni złożyli ślubowanie, a następnie wybrali przewodniczącego rady. Przewodnicząca klubu radnych Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Jamróz zgłosiła kandydata - był nim Łukasz Prokorym. Innych kandydatur nie zgłoszono. W tajnym głosowaniu Łukasz Prokorym uzyskał poparcie wszystkich 27 głosujących radnych (radna Agnieszka Rzeszewska była nieobecna na sesji). 

Nowy przewodniczący objął prowadzenie obrad i przystąpił do odebrania ślubowania prezydenta Białegostoku. Tadeusz Truskolaski ślubowanie złożył przed radnymi i zebranymi gośćmi i tym samym rozpoczął swoją czwartą kadencję na tym stanowisku.

Tadeusz Truskolaski w okolicznościowym przemówieniu po złożeniu ślubowania mówił, że po najtrudniejszej swojej mijającej właśnie trzeciej kadencji (w radzie samodzielną większość miał klub PiS, opozycyjny wobec prezydenta), przystępuje do nowej kadencji z nadziejami na bardzo dobrą współpracę ze wszystkimi radnymi. 

- Wszystkich radnych szanuję, dlatego że każdy z radnych otrzymał mandat społeczny. To najważniejszy egzamin, jaki zdajemy w życiu. To jest mandat, który jest wyrazem zaufania społeczeństwa do danej osoby i każdy ten mandat powinien sprawować zgodnie przede wszystkim ze swoim sumieniem, dla dobra mieszkańców - powiedział prezydent Białegostoku.

Atmosferę uroczystej sesji możemy poczuć oglądając zdjęcia w naszej galerii. 

Galeria

Zobacz również