FOTO Terytorialsi podsumowali intensywny rok

Podlascy terytorialsi podsumowali mijający rok, który opisują jako najbardziej intensywny od początku istnienia 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Oto działania żołnierzy 1PBOT w liczbach.

fot. 1 PBOT

fot. 1 PBOT

300 dni minęło od początku zaangażowania Wojsk Obrony Terytorialnej, w tym 1 Podlaskiej Brygady OT, w działania przeciwkryzysowe związane z walką COVID - 19. To głównie pandemia sprawiła, że mijający rok był dla podlaskich terytorialsów tak bardzo intensywny. Przez ten czas żołnierze 1 Podlaskiej Brygady OT pobrali 40 tys. wymazów na obecność COVID - 19. Działania w tym obszarze wykraczały poza rejon województwa podlaskiego. Terytorialsi wspierali swoich kolegów m.in. z Mazowsza i Śląska.

Podlascy terytorialsi otrzymali prawie 6 tys. wniosków o wsparcie ze strony placówek medycznych, samorządów, organizacji pozarządowych i fundacji. Żołnierze oddali 628 litrów krwi oraz prawie 9 litrów osocza ozdrowieńców, dostarczyli także 530 ton żywności w ramach wsparcia ośrodków pomocy społecznej, instytucji pozarządowych, fundacji i Caritas.

38 dni trwała służba żołnierzy w szpitalu tymczasowym na stadionie PGE Narodowy w Warszawie. Terytorialsi pracowali przy rozładunku, montażu, ustawianiu sprzętu i mebli medycznych, dostarczali środki ochrony indywidualnej personelowi medycznemu oraz paczki od rodzin kierowane do pacjentów. Żołnierze 1 PBOT byli także zaangażowani przy budowie szpitali tymczasowych w Białymstoku.

41 dni zajęły działania Terytorialsów w Biebrzańskim Parku Narodowym. W największą od 1992 roku akcję gaśniczą zaangażowali się operatorzy bezzałogowych statków powietrznych Flyeye. Dostarczali bezcenne dane (np. obszar objęty pożarem, kierunek rozprzestrzeniania się ognia) do sztabu straży pożarnej. Terytorialsi walczyli też z pożarem na ziemi - rozwinęli kilkukilometrową magistralę z węży dostarczających wodę, zapewniali przejezdność dróg dojazdowych dla pojazdów ratowniczych. Po zakończeniu akcji gaśniczej Terytorialsi patrolowali pogorzelisko przez 24 godziny na dobę.

W 2020 roku odbyło się 5 przysiąg wojskowych. W tym roku Brygady dołączyli m.in. uczniowie, studenci, medycy (w tym ratownicy, pielęgniarki, opiekuni medyczni), informatycy, nauczyciele, kierowcy oraz reprezentantka Polski w short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang i reprezentantka Polski w kajakarstwie klasycznym. W 1 Podlaskiej Brygadzie OT służy ponad 2 tys. żołnierzy. 15 proc. stanowią kobiety, a na przestrzeni roku odsetek kobiet wzrósł o około 2 proc. .

Galeria

Zobacz również