"Ekolaur" trafił do Białegostoku za edukację ekologiczną

Białystok został wyróżniony w 22. edycji ogólnopolskiego konkursu "Ekolaury Polskiej Izby Ekologii 2023". Miasto otrzymało nagrodę w kategorii "Edukacja ekologiczna" za projekt pn. Akcja edukacyjna "Czysty Białystok". To już kolejny laur Polskiej Izby Ekologii dla naszego miasta - w poprzednich latach doceniono m.in. działania Miasta na rzecz bioróżnorodności, zielone przystanki, łąki kwietne, rewitalizację Stawów Marczukowskich.

[fot. bialystok.pl]

[fot. bialystok.pl]

"Czysty Białystok" - to jedno z wieloletnich przedsięwzięć realizowanych na rzecz edukacji ekologicznej mieszkańców i dbania o lokalną przyrodę. W ramach tego projektu Miasto zachęca placówki oświatowe i wszystkich białostoczan do posprzątania terenu w swoim najbliższym otoczeniu, ucząc odpowiedzialności za środowisko oraz skłaniając do podejmowania działań ograniczających wytwarzanie odpadów.

Ideą akcji "Czysty Białystok" jest sprzątanie terenów miejskich tuż po zimie, dlatego od 2022 r. odbywa się ona w okresie wiosennym. Od 2021 roku, w czasie trwania tej akcji, mieszkańcy naszego miasta zebrali łącznie ponad 10 ton odpadów komunalnych, z czego rekordowe ponad 4 tony - tylko w 2023 r. Również w tym roku zgłosiło się do niej aż 11 tys. osób tworząc ponad 130 grup, głównie z przedszkoli i szkół, ale też grupy osiedlowe oraz pracownicy białostockich firm i innych instytucji.

W dniach poprzedzających akcję pracownicy Urzędu Miejskiego organizują warsztaty edukacyjne dla biorących w niej udział liderów grup. Podczas warsztatów omawiany jest system gospodarowania odpadami komunalnymi w Białymstoku oraz zasady obowiązujące podczas sprzątania (segregacja odpadów, bezpieczeństwo podczas zbiórki, zasady pozostawiania odpadów itp.). Rozdawane są też pakiety potrzebne do sprzątania - worki i rękawice. Na koniec, w ramach podziękowania, Miasto Białystok organizuje uczestnikom Piknik Ekologiczny, który stanowi też świetną okazję do spotkania oraz integracji środowisk, dla których nie jest obojętna czystość miasta. W ten sposób mieszkańcy są zachęcani do świadomej segregacji odpadów komunalnych. Mogą też zaobserwować w praktyczny sposób, jakie inne korzyści, poza ekologicznymi, może taka akcja przynieść.

Polska Izba Ekologii organizuje konkurs "Ekolaury" od 2002 r. Dzięki temu promuje najefektywniejsze i ekoinnowacyjne działania oraz prace podejmowane na rzecz ochrony środowiska. Konkurs ma zasięg ogólnopolski i skierowany jest do przedsiębiorstw, instytucji, organizacji pozarządowych, samorządów, uczelni oraz instytutów.

- To już kolejny "Ekolaur" dla Białegostoku w ostatnich latach. Bardzo mnie to cieszy, bo te nagrody są potwierdzeniem, że nasze działania w zielone inwestycje i projekty ekologiczne są dostrzegane i doceniane na arenie ogólnopolskiej - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

W 2021 roku Białystok otrzymał nagrodę "Ekolaury 20-lecia" za realizację projektów o znaczeniu proekologicznym w okresie ostatnich 20 lat - za oryginalne pomysły i innowacyjność oraz systematyczną pracę na rzecz dbałości o nasze środowisko naturalne. Kapituła konkursu doceniła wówczas przedsięwzięcia Miasta, które w skali 20-lecia znacząco poprawiły stan środowiska oraz przyniosły wymierne efekty ekologiczne.

Oprócz tej prestiżowej nagrody Miasto Białystok otrzymało w tamtym konkursie także wyróżnienie Polskiej Izby Ekologii za rewitalizację stawu przy ul. A. Mickiewicza wraz z otoczeniem, poprawę jakości wody w tym miejscu, a także zwiększenie bezpieczeństwa hydrologicznego i działania proekologiczne, takie jak budowa w okolicy stawu budki dla nietoperzy.

Z kolei w ubiegłym roku Białystok został nagrodzony w kategorii "Ochrona przyrody, zwiększanie bioróżnorodności i rozwój terenów zielonych". Uznanie kapituły zyskało przedsięwzięcie pn. Poprawa bioróżnorodności miasta w ramach projektu "Drugie życie drzew".

Źródło: Urząd Miejski w Białymstoku

Zobacz również