Dwa lata terytorialsów na granicy

Dwa lata trwa zaangażowanie Wojsk Obrony Terytorialnej w ochronę wschodniej granicy RP. Rozpoczęło się z chwilą wprowadzenia ograniczeń przy granicy z Białorusią na początku września 2021 roku na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego.

Patrol terytorialsów na granicy [fot. DWOT]

Patrol terytorialsów na granicy [fot. DWOT]

Terytorialsi rozpoczęli wtedy operację pod kryptonimem SILNE WSPARCIE. W ciągu pierwszych 72 godzin jej trwania żołnierze 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej odwiedzili wszystkie 115 miejscowości znajdujące się wówczas w strefie objętej stanem wyjątkowym. Terytorialsi inicjowali spotkania z władzami lokalnymi oraz mieszkańcami. Odwiedzili także domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze i inne placówki publiczne. Ich zadaniem była ocena zakresu ewentualnego wsparcia lokalnej społeczności oraz monitorowanie sytuacji.

Działania w ramach operacji SILNE WSPARCIE skupiły się w głębi strefy nadgranicznej. Terytorialsi prowadzili głównie patrole mobilne, których trasy były koordynowane przez Straż Graniczną. Ich głównym zadaniem było przecinanie szlaków migracyjnych i zatrzymywanie w ten sposób nielegalnych migrantów, a także kurierów zajmujących się ich przemytem.

Zmiana rejonu działań nastąpiła po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zgodnie z otrzymanym od przełożonych zadaniem, 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej przejęła odpowiedzialność za ochronę wyznaczonego odcinka granicy RP z Białorusią. Nastąpiło to 1 marca 2022 roku. Od tego dnia do dzisiaj, przez 24h na dobę, żołnierze WOT prowadzą patrole na linii granicy z Białorusią. Wykorzystują do obserwacji sprzęt optoelektroniczny, w tym noktowizory oraz termowizję. Po zmierzchu, na wybranych odcinkach granicy, pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez terytorialsów. Działania na lądzie wspierane są także z powietrza poprzez wykonywanie lotów rozpoznawczych Bezzałogowymi Statkami Powietrznymi FlyEye.

Na podstawie postanowienia Prezydenta RP żołnierze Sił Zbrojnych RP uczestniczący w operacji ochrony granicy państwowej otrzymali wybrane uprawnienia funkcjonariuszy SG, w tym np. prawo do legitymowania czy zatrzymywania osób.

We wsparcie Straży Granicznej w województwie podlaskim zaangażowani są także żołnierze WOT z innych województw. Umożliwia to rotację sił oraz połączenie wymagań służby z życiem prywatnym i zawodowym terytorialsów.

Dodatkowo w pasie przygranicznym odbywają się planowe szkolenia zintegrowane i rotacyjne. Ich głównym celem jest podnoszenie umiejętności żołnierzy oraz zapoznawanie ze specyfiką działań w rejonie przygranicznym.

Źródło: 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Zobacz również