Druga Wielkanoc terytorialsów na granicy

Kolejne święta spędzone na służbie przy granicy z Białorusią. Podlascy terytorialsi spędzili Wielkanoc tym razem w towarzystwie dowódcy swojej formacji gen. Macieja Klisza. Dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej przyjechał do żołnierzy pełniących służbę na granicy polsko-białoruskiej. 

Wielkanoc na granicy z Bałorusią [fot. DWOT]

Wielkanoc na granicy z Bałorusią [fot. DWOT]

– Są takie momenty w życiu każdego żołnierza, który nosi biało czerwoną flagę na ramieniu, że trzeba powiedzieć sobie: tak, tworzę historię. Wszyscy możecie powiedzieć sobie: tak, tworzymy historię. Ja, jako dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i ja, jako żołnierz, oficer i generał – Dziękuję Wam za wysiłek. Dziękuję Wam za to, co robicie – mówił gen. Maciej Klisz.

Wielkanoc na granicy z Bałorusią [fot. DWOT]

W spotkaniu wielkanocnym uczestniczyli także dowódcy brygad OT oraz starsi podoficerowie dowództw brygad OT realizujących wsparcie SG, kapelani wojskowi oraz funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Żołnierze WOT otrzymali od gen. Klisza odznaczenia pamiątkowe za służbę w ochronie granicy państwowej.

– Jestem dumny, jako dowódca 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, że mogę Wami dowodzić podczas wykonywania zadań wsparcia Straży Granicznej. Dziękuję Wam za tę służbę – powiedział płk Mieczysław Gurgielewicz, dowódca 1. Podlaskiej Brygady OT.

Wielkanoc na granicy z Bałorusią [fot. DWOT]

Wojska Obrony Terytorialnej rozpoczęły wsparcie Straży Granicznej 3 września 2021 roku, z chwilą wprowadzenia stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Zmiana charakteru działań terytorialsów nastąpiła po rozpoczęciu rosyjskiej agresji na Ukrainę. W ciągu niespełna 5 dni 1. Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej przejęła odpowiedzialność za ochronę wyznaczonego odcinka granicy RP. Aktualnie we wsparcie Straży Granicznej w województwie podlaskim zaangażowani są także żołnierze WOT z województw: podkarpackiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego oraz zachodniopomorskiego.

Wielkanoc na granicy z Bałorusią [fot. DWOT]

Na odcinku granicy polsko-białoruskiej w Podlaskiem terytorialsi wykonują zadania na lądzie i w powietrzu. Każdej doby prowadzą działania patrolowe oraz wystawiają posterunki obserwacyjne. Po zmierzchu, na wybranych odcinkach granicy, pracują maszty oświetleniowe obsługiwane przez żołnierzy WOT.

Zobacz również