Droga Bielsk Podlaski - Hajnówka będzie przebudowana

24 kilometry dobrej drogi wojewódzkiej między Bielskiem Podlaskim a Hajnówką za pieniądze z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Projekt i przebudowa będą kosztowały 115 mln zł, a inwestycję zrealizuje konsorcjum firm z Bielska Podlaskiego. Nowa droga będzie gotowa za trzy lata.

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji /fot. M. Duchnowski UMWP/

Podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji /fot. M. Duchnowski UMWP/

Przebudowa ok. 24,5 km drogi wojewódzkiej nr 689 Bielsk Podlaski - Hajnówka zakłada:

- rozbudowę istniejącej drogi i poszerzenie nawierzchni do 7 m (wraz z podniesieniem nośności do 115kN, dla klasy G oraz kategorii ruchu KR 5);

- wykonanie obwodnicy wsi Hołody;

- wykonanie chodników w granicach terenu zabudowanego; 

- przebudowę mostu nad rzeką Orlanką oraz obiektów inżynierskich;

- budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

- wykonanie odwodnienia pasa drogowego;

- przebudowę zjazdów i skrzyżowań; 

- zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidującego z modernizacją drogi wraz z opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

- wszelkie inne prace wynikające z przyjętych rozwiązań opracowanych przez wykonawcę na podstawie dokumentacji projektowej.

Koszt projektu i przebudowy to prawie 115 mln zł. Pieniądze pochodzą w całości z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. W poniedziałek w Bielsku Podlaskim przedstawiciel inwestora, którym jest samorząd województwa podlaskiego, podpisali umowę z wykonawcą wybranym w drodze przetargu. Inwestycję w formule "Zaprojektuj i wybuduj" zrealizuje konsorcjum firm z bielskim Unibepem SA jako liderem. Partnerami są: Maksbud sp. z o.o. (firma z Bielska Podlaskiego) oraz warszawskie przedsiębiorstwo Value Engineering sp. z o.o.

Podczas podpisywania umowy marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki powiedział, że droga z Bielska Podlaskiego do Hajnówki jest ważną, potrzebną drogą w regionie. Dodał, że podpisanie umowy oznacza, że można już projektować, a potem realizować tę inwestycję. Przebudowa ma być gotowa na koniec 2023 r.

- Niecałe dwa lata urzędowania to ponad 180 mln zł dofinansowania z budżetu państwa w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, to prawie 60 mln na remonty dróg wojewódzkich. Takich kwot nigdy w budżecie województwa nie było - mówił marszałek Artur Kosicki.

Dyrektor infrastruktury Unibep SA Adam Poliński podkreślił, że inwestycję zrealizują firmy z regionu. -To też jest kolejny dowód na to, iż firmy regionalne potrafią tego typu inwestycje realizować, ale też szansa na to, że pieniądze niejako na budowę pozostają w regionie, że mieszkańcy naszego województwa dzięki temu mają pracę - mówił Adam Poliński.

Zobacz również