Do poniedziałku można składać wnioski o przyznanie nagrody literackiej im. Wiesława Kazaneckiego

Wśród jej laureatów są m.in. Szymon Hołownia, Jan Kamiński, Ignacy Karpowicz, Krystyna Konecka, Edward Redliński, Włodzimierz Pawluczuk. Nagroda Literacka - za najlepszą książkę roku - jest przyznawana od 1991 r.

źródło: D. Gromadzki/Urząd Miasta w Białymstoku

źródło: D. Gromadzki/Urząd Miasta w Białymstoku

Ubiegłoroczną nagrodę otrzymały Mira Łuksza - za całokształt twórczości, z uwzględnieniem książki "Rodosłów", oraz Anna Kamińska za publikację "Białowieża szeptem. Historie z Puszczy Białowieskiej". Konkursowe jury doceniło dokumentalny charakter książki Kamińskiej, która łączy cechy reportażu i literatury pięknej. Za wielką zaletę uznano też świeże, pełne zachwytu, ale nie bezkrytyczne spojrzenie na Puszczę Białowieską, która jest źródłem fascynujących historii.

Nagroda za najlepszą książkę roku przyznawana jest twórcom, którzy są związani Białymstokiem i regionem, tu się urodzili lub zamieszkują, ich twórczość wykazuje związki z miastem i regionem oraz twórcom, których książki wydano w Białymstoku. Nagroda przyznawana jest autorom najlepszych książek spośród wszystkich gatunków literackich. W 28. edycji konkursu nagroda przyznawana jest za książki wydane pomiędzy 1 stycznia a 31 grudnia 2018 r., także w formie elektronicznej (e-book).

Wnioski o przyznanie nagrody literackiej im. W. Kazaneckiego mogą składać mieszkańcy Białegostoku, instytucje kultury, stowarzyszenia zawodowe, twórcze i kulturalne, redakcje, jednostki oświatowe, inne podmioty prowadzące działalność kulturalną oraz organy administracji publicznej. Zgłoszenia oznaczone dopiskiem "Nagroda Literacka" trzeba kierować do Departamentu Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Białymstoku (ul. Słonimska 8, 15-950 Białystok) do 31 grudnia. Informacje można uzyskać pod nr. tel. 85 869 63 64 i 85 869 63 68. 


Źródło: Wschodzący Białystok

Zobacz również