Budżet powiatu białostockiego na 2023 rok

Przyjęty na sesji jednogłośnie. Budżet na przyszły rok w największym w Polsce powiecie to 68 mln zł na inwestycje. Dochody mają wynieść 157,8 mln zł, wydatki 209,8 mln zł. Deficyt w wysokości 52 mln zł będzie pokryty z wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych. Powiat nie planuje zaciągać kredytu.

Członkowie zarządu powiatu białostockiego [fot. starostwo białostockie]

Członkowie zarządu powiatu białostockiego [fot. starostwo białostockie]

Zadania inwestycyjne to m.in.: rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego, przebudowa pomieszczeń w I LO w Łapach na potrzeby archiwum filii Wydziału Geodezji, remont w Domu Dziecka w Krasnem pod kątem dostosowania do przepisów przeciwpożarowych, ścieżki rowerowe w Łapach i między Wasilkowem a Dąbrówkami, kontynuacja remontu w Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy.

Starostwo planuje też modernizacje dróg:

 • między Brzozowem Starym i Brzozowem-Panki,
 • w Czarnej Wsi Kościelnej,
 • w Dąbrówkach,
 • w Gniłej,
 • w Pogorzałkach,
 • między Rafałówką a Folwarkami Małymi,
 • w Szerenosach,
 • w Wiejkach,
 • w Wojszkach,
 • odcinka Hryniewicze – Juchnowiec Kościelny,
 • ul. Mazowieckiej w Księżynie,
 • ul. 11 Listopada w Tykocinie,
 • stworzenie dokumentacji projektowej przebudowy m.in. drogi Mostowlany – Jałówka oraz blisko 30 innych odcinków dróg powiatowych,
 • kontynuacja budowy wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych w wielu punktach powiatu.

Starosta Jan Bolesław Perkowski dziękował radnym za przyjęcie budżetu. Mówił, że liczy, iż w ciągu roku uda się pozyskać środki z zewnątrz i wtedy wydatki inwestycyjne powiatu mogą przekroczyć kwotę 100 mln zł.

- Planujemy sporo inwestycji, większość była konsultowana z gminami, którym zależy na tych zadaniach i zamierzają je współfinansować – mówił starosta Jan Perkowski.

Wcześniej budżet był tematem posiedzeń komisji Rady Powiatu, z których każda zaakceptowała jego projekt na najbliższy rok oraz zmiany w prognozach finansowych. Również Regionalna Izba Obrachunkowa wypowiedziała się pozytywnie o założeniach przyszłorocznych finansów powiatu.

[oprac. na podst. inf. Starostwa Powiatowego w Białymstoku]

Zobacz również