Budżet miasta 2019: bezpieczny, pod kontrolą i do akceptacji przez radę

Pociąg z inwestycjami nadal jedzie rozpędzony, ale goni do przodu już siłą bezwładności. Rok 2019 to będzie jeszcze jeden rok dużych inwestycji drogowych, ale to już w większości dokończenie inwestycji. Kolejne lata mają być już spokojniejsze. Tak o inwestycjach w projekcie przyszłorocznego budżetu Białegostoku mówi prezydent Tadeusz Truskolaski. Dochody budżetu wyniosą ponad 2,1 mld złotych, wydatki będą o prawie 200 mln większe. Zadłużenie miasta ma wzrosnąć o 11 proc. do kwoty ponad 993 mln zł.

Prezydent przedstawia dziennikarzom projekt budżetu Białegostoku na 2019 /fot. H. Korzenny/

Prezydent przedstawia dziennikarzom projekt budżetu Białegostoku na 2019 /fot. H. Korzenny/

- Proponuję radnym PiS współpracę w pozyskiwaniu pieniędzy z zewnątrz - z samorządu województwa czy funduszy rządowych. Mogę powiedzieć, że nie odrzucę żadnej kwoty, jaką radnym PiS uda się stamtąd pozyskać - mówi Tadeusz Truskolaski, z zadowoleniem konstatując perspektywę uzyskania absolutorium za wykonanie budżetu po raz pierwszy od czterech lat.

DROGI DUŻE i MAŁE 

Prezydent Tadeusz Truskolaski rozpoczyna swoją czwartą kadencję od prezentacji projektu budżetu na przyszły rok. Nazywa go "budżetem bezpiecznym", "budżetem pod naszą kontrolą". Zadłużenie miasta co prawda wzrośnie, ale zmniejszy się o jedną czwartą deficyt budżetowy. Przy dwumiliardowym dochodzie prawie miliard zadłużenia do spłacenia. 

Prezydent Tadeusz Truskolaski podczas prezentowania projektu budżetu /fot. H. Korzenny/

Prezydent Tadeusz Truskolaski podczas prezentowania projektu budżetu /fot. H. Korzenny/

A w przyszłorocznym budżecie są duże inwestycje drogowe rozpoczęte już w tym roku: węzeł Porosły, skrzyżowanie ulic Narodowych Sił Zbrojnych i Jana Pawła II, ulica Klepacka, Jurowiecka, 1000-lecia Państwa Polskiego oraz początek budowy intermodalnego węzła komunikacyjnego w rejonie białostockich dworców. W sumie ze 149 inwestycji w całym budżecie 2019 roku - 45 to inwestycje drogowe. 

Wśród dużych inwestycji drogowych nie ma w projekcie budowy dróg osiedlowych - tego hitu kampanii wyborczej Truskolaskiego. W sumie w ciągu pięciu lat obecnej kadencji prezydent przewiduje budowę 85 dróg osiedlowych w mieście. W przyszłym roku za ponad 18 mln złotych miasto chce rozpocząć budowę bądź projektowanie budowy 77 ulic osiedlowych. 

Na osiedla zresztą pójdzie jeszcze prawie 3 mln zł - na budowę "osiedlowych parkingów" i prawie półtora miliona na "modernizację oświetlenia ulicznego na 26 ulicach". Do tego jeszcze 2,6 mln zło tych na parki kieszonkowe, sady miejskie, rewitalizację stawów przy ul. Mickiewicza. 

W przyszłorocznym planie znajdują się też znaczące i ważne dla miłośników starej zabudowy Białegostoku inwestycje: na Bojarach - przebudowa na placówki opiekuńczo-wychowawcze budynków przy ul. Wiktorii 9, Sukiennej 5, Ciepłej 4. - za w sumie 5,8 mln zł. Do tego jeszcze modernizacja siedmiu budynków przy ul. Suchowolca, Kijowskiej 3 i Waryńskiego 7 - sumie za 2 mln.

ROZLICZENIA PO KAMPANII 

Wśród planów także pierwsza od bardzo dawna (w kampanii wyborczej PiS twierdził, że od 12 lat; nie licząc tegorocznej budowy żłobka na Bacieczkach) zaplanowana budowa żłobka na Wygodzie. W przyszłym roku co prawda zaplanowano na ten cel tylko 125 tys. zł (projekt), ale zawsze to dobra wiadomość dla młodych małżeństw, no i realizacja obietnicy wyborczej Tadeusza Truskolaskiego. 

Konferencja prasowa prezydenta Tadeusza Truskolaskiego /fot. H. Korzenny/

Konferencja prasowa prezydenta Tadeusza Truskolaskiego /fot. H. Korzenny/

Wśród innych inwestycji - ma być zrealizowany projekt upamiętnienia dawnego cmentarza ewangelickiego na Rynku Siennym. Projekt za 1,4 mln zł wykreślili swoimi głosami z budżetu tegorocznego radni PiS. Teraz Truskolaski ma większość radnych po swojej stronie i projekt wraca do realizacji. 

No i rowerzyści - także mogą mieć powody do zadowolenia, gdy przeanalizują projekt budżetu. Chodzi o plan budowy kolejnych ponad 5 kilometrów dróg rowerowych w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym, czyli także w ościennych gminach. W przyszłym roku ma się rozpocząć budowa kolejnych jeszcze ponad 4,5 km dróg rowerowych. 

SPÓŹNIONE PROPOZYCJE 

Projekt budżetu przedstawia prezydent miasta, podczas konferencji prasowej Tadeusz Truskolaski wspomniał o propozycjach budżetowych przedstawionych przez radnych PiS a zawierających ponad 70 postulatów przekazanych przez mieszkańców na apel radnych. Prezydent przypomniał, że zgodnie z regulaminem pracy rady propozycje budżetowe radni mogą zgłaszać do połowy września, a propozycje PiS wpłynęły w listopadzie. Dodał, że niektóre z tych propozycji są zbieżne z jego założeniami budżetowymi. 

Zobacz również