Budimex dobuduje obwodnicę (VIDEO)

451,5 mln złotych na wielką miejską inwestycję. Białystok zwiąże swoją drogową przyszłość z firmą Budimex, której powierzył dziś zbudowanie większej części Trasy Niepodległości oraz ulicy Ciołkowskiego. Prace mają się zacząć jeszcze w tym roku.

Trasa Niepodległości to zachodnia część obwodnicy Białegostoku. Połączy południowe dzielnice miasta i całego Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego z siecią dróg krajowych i transeuropejską siecią transportową. Będzie biegła od skrzyżowania al. Jana Pawła II z ul. Narodowych Sił Zbrojnych aż do ul. Ciołkowskiego. Inwestycję podzielono na trzy etapy. Dziś Adam Poliński, zastępca prezydenta Białegostoku i Cezary Łysenko, dyrektor regionu firmy Budimex w obecności białostockich dziennikarzy podpisali umowę na budowę dwóch etapów. Przetarg na trzeci etap (od ul. Jana Pawła II do ul. Narodowych Sił Zbrojnych) wygrała firma Unibep z Bielska Podlaskiego, ale ten przetarg został przed kilkoma tygodniami unieważniony.

- Inwestycje w ramach podpisanych umów, zwłaszcza budowa Trasy Niepodległości, to kontynuacja tego, co było budowane w Białymstoku w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Inwestycje dotyczące tzw. Trasy Niepodległości tworzą wewnętrzny pierścień komunikacyjny, by można było promieniście dojeżdżać do miasta - powiedział Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Budimex wybuduje część trasy od ul. Narodowych Sił Zbrojnych do Al. Paderewskiego. Na tym odcinku Trasa Niepodległości będzie krzyżowała się kolejno z ulicami: Armii Krajowej, Popiełuszki, Wrocławskiej, Magnoliowej, Hetmańskiej i skomunikuje się z tymi ulicami poprzez drogi serwisowe. Wartość kontraktu na budowę tego odcinka wyniesie 173,1 mln zł (brutto).

Drugi etap inwestycji będzie dotyczył realizację odcinka od Al. Niepodległości do drogi wojewódzkiej nr 678 (w stronę Wysokiego Mazowieckiego) i pochłonie 178,5 mln zł (brutto).


Druga wielka inwestycja miejska, którą zrealizuje firma Budimex to przebudowa południowej części obwodnicy Białegostoku, czyli ulicy Ciołkowskiego (od ul. Mickiewicza do ul. gen. Sulika). Budimex wygrał przetarg, a dziś podpisał umowę z Miastem. Projekt zakłada wykonanie dwujezdniowej ulicy Ciołkowskiego o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Będzie ona krzyżowała się z ulicami kolejno: Mickiewicza, Niedźwiedzią, Nowowarszawską, Baranowicką, Zaułkiem Podlaskim, Obrębową, Plażową aż do ul. gen. Sulika. 

- Ulica Ciołkowskiego ma duże znaczenie dla gospodarki miasta. Jest położona w pobliżu terenów inwestycyjnych w tym podstrefy Białystok Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i dlatego zapewnienie dobrej komunikacji do tych terenów jest bardzo istotne - powiedział Adam Poliński, zastępca prezydenta Białegostoku. Koszt tego odcinka to 99,7 mln zł (brutto). Czas realizacji inwestycji to 18 miesięcy. 

Cała obwodnica miejska ma mieć ok. 30 km długości. Gotowe są już zrealizowane wcześniej inwestycje: tzw. Trasa Generalska (ul. Kleeberga, Maczka i Andersa), ul. Narodowych Sił Zbrojnych oraz część ul. Ciołkowskiego (od Kawaleryjskiej do Mickiewicza).

Dwie inwestycje Budimex zacznie realizować jeszcze w tym roku, a ich oddanie do użytku planowane jest na koniec 2018 r.

Zobacz również