Bobrowniki - Łużany: nowa droga asfaltowa

Tylko pięć kilometrów i aż pięć kilometrów. Bobrowniki - Kruszyniany droga asfaltowa tylko do granicy powiatu sokólskiego a później już piaszczysty trakt. Zostało już niewiele tego piasku, bo właśnie oddano do użytku pięć kilometry asfaltówki. Resztę wyasfaltują w tym roku.

Nowa droga na starym szlaku /fot. H. Korzenny Bia24/

Nowa droga na starym szlaku /fot. H. Korzenny Bia24/

Droga Bobrowniki - Łużany - Kruszyniany jest bardzo uczęszczana. Wielu kierowców jedzie tędy na skróty z Gródka czy Michałowa do Krynek, a także z Białegostoku do przejścia w Kuźnicy. Po drodze są też odwiedzane przez turystów Kruszyniany.

Odcinek od zjazdu z krajowej drogi nr 65 Bobrownikach do Łużan - będzie teraz oficjalnie oddany do użytku, choć droga już jest gotowa i używana od końca roku. 

Do Łużan 4 kilometry już asfaltu /fot. H. Korzenny Bia24/

Do Łużan 4 kilometry już asfaltu /fot. H. Korzenny Bia24/

Remont drogi z Bobrownik do Kruszynian to realizacja polsko-białoruskiego projektu transgranicznego dofinansowanego przez Unię Europesjką z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Partnerami w Projekcie są: po stronie polskiej powiat białostocki (beneficjent wiodący) i gmina Gródek, a po stronie białoruskiej Grodnieński Rejonowy Komitet Wykonawczy i Przedsiębiorstwo Komunalne Projektowo-Remontowo-Budowlane "GRODNOOBLDORSTROJ". Realizacja projektu zajmuje dwa: od 1 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2021 roku.

Droga już jest używana /fot. H. Korzenny Bia24/

Droga już jest używana /fot. H. Korzenny Bia24/

Dzięki tej inwestycji przebudowano już drogę biegnącą od skrzyżowania z drogą krajową nr 65 w Bobrownikach w kierunku Kruszynian - aż do granicy gminy Gródek (powiat białostocki) z gminą Krynki (powiat sokólski). Ciąg ten obejmie drogę gminną nr 105067 B w Bobrownikach o łącznej długości 466 m oraz drogę powiatową nr 1282 B o długości 4 km 790 m.

Koniec asfaltu - zostało jeszcze kilka kilometrów piaszczystej drogi /fot. H. Korzenny Bia24/

Koniec asfaltu - zostało jeszcze kilka kilometrów piaszczystej drogi /fot. H. Korzenny Bia24/

Droga gminna nr 105067 B w Bobrownikach została zrealizowana w 2019 r. Koszt przebudowy drogi gminnej wynosi 920 000 PLN.

Rozbudowę drogi powiatowej nr 1282 B rozłożono na dwa etapy. Pierwszy etap obejmuje około połowę odcinka od Bobrownik do granicy powiatów, począwszy od skrzyżowania z drogą gminną w kierunku Łużan i właśnie został zrealizowany. Koszt pierwszego etapu to około 3 mln zł, w tym środki własne powiatu białostockiego i gminy Gródek około 845 000 PLN (każdy z partnerów finansuje po 50 proc.).

Granica powiatów - granica asfaltu /fot. Google Streetview/

Granica powiatów - granica asfaltu /fot. Google Streetview/

Drugi etap przebudowy drogi powiatowej obejmie pozostałą jej część - do granicy z powiatem sokólskim i będzie realizowany w bieżącym roku.

Zobacz również