Bezpieczeństwo z seniorem (VIDEO)

W naszym społeczeństwie coraz więcej uwagi poświęcamy bezpieczeństwu osób starszych. Bo w wielu wypadkach to właśnie seniorzy padają ofiarami ludzi nieuczciwych. Uświadamianie i uwrażliwianie na sytuacje niebezpieczne może pomóc zmniejszyć liczbę ofiar przestępstw. Dlatego policja spotyka się z seniorami i rozmawia o bezpieczeństwie.

Nie da się ukryć, nasze społeczeństwo się starzeje. Prognozy wskazują, iż w roku 2035, czwartą część społeczeństwa będą stanowili seniorzy po 65. roku życia. To generuje potrzebę różnego rodzaju pomocy i wsparcia tej grupie ludzi.

Pomoc i wsparcie mają przynieść spotkania takie jak dzisiejsze po hasłem "Bezpieczeństwo seniorów województwa podlaskiego - społeczne wyzwania podmiotów działających na rzecz osób starszych". Policjanci omawiali zagrożenia, jakie czyhają na osoby w podeszłym wieku, zwłaszcza na kobiety. Na czym polega wsparcie seniorów za pośrednictwem domów pomocy społecznej? Jak zarządzać finansami w bezpieczny sposób? Wreszcie - jak działają oszuści i jak się przed nimi uchronić. Były pytania i odpowiedzi, ale przede wszystkim była lekcja dobrej czujności w każdej sytuacji życiowej. Seniorzy zapoznali się z podstawowymi zasadami przezorności, poczynając od prostego zamykania drzwi.

Organizatorami konferencji byli: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Zadbali o to, aby spotkaniu - mimo poważnej tematyki - towarzyszyła swobodna atmosfera. 

Zobacz również